Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Badanie kliniczne nowej metody leczenia bezsenności dla osób w wieku od 65 r.ż.

2019-06-28

Czy cierpi Pan/Pani na bezsenność?

 

Prowadzone jest międzynarodowe badanie kliniczne nowego badanego leku na bezsenność niespowodowaną innymi chorobami u osób w wieku od 65 r.ż.

Badanie kliniczne prowadzone jest w 3 ośrodkach badawczych w Polsce. Szukamy osób zainteresowanych udziałem w tym badaniu klinicznym.

Uczestnicy badania klinicznego zostaną podzieleni na trzy grupy. Dwie grupy będą otrzymywać różne dawki nowego badanego leku, a jedna grupa będzie otrzymywać placebo (nieaktywny lek).

Włączenie do jednej z tych trzech grup odbywa się losowo (na zasadzie przypadku) i ani badacz, ani uczestnicy badania nie będą wiedzieli, w której grupie się znaleźli. W okresie badania uczestnicy będą monitorowani pod kątem zdrowotnym podczas regularnych wizyt w ośrodku badawczym za pomocą najnowocześniejszego sprzętu i procedur. Lekarz przekaże Panu/Pani szczegółowe informacje i wyjaśni, na czym polega badanie. Odpowie też na Pana/Pani wszelkie pytania, a także przekaże Panu/Pani pisemne informacje na temat badania.

To badanie kliniczne zostało zatwierdzone przez właściwe komisje bioetyczne.

 

Kryteria włączenia:

 • wiek powyżej 18 lat
 • chęć i zdolność podpisania świadomej zgody
 • umiejętność samodzielnego wypełniania elektronicznego dzienniczka (na smartfonie)
 • rozpoznanie bezsenności trwającej co najmniej 3 miesiące
 • brak innych chorób lub leków mogących powodować bezsenność
 • pora kładzenia się spać pomiędzy 21.30 a 00.30 (w badaniu nie mogą uczestniczyć osoby pracujące na zmiany)

 

Korzyści związane z udziałem w badaniu

 • leczenie przez polskich specjalistów z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii
 • zwrot kosztów podróży
 • wkład i pomoc w prowadzeniu międzynarodowego badania nad nową terapiąprzeciwko bezsenności

 

Obowiązki związane z udziałem w badaniu

 • konieczność regularnego zgłaszania się do ośrodka badawczego (w sumie 8 nocy spędzonych w ośrodku w ciągu około 5 miesięcy)
 • codzienne samodzielne wypełnianie osobistego dzienniczka zgodnie z zaleceniami zespołu badawczego
 • obowiązek zwrotu niewykorzystanego zapasu badanych leków i opakowań po zużytych badanych lekach

 

Jeśli spełnia Pan/Pani wszystkie powyższe kryteria i chciałby/-aby Pan/Pani otrzymać więcej informacji na temat badania, proszę skontaktować się z:

Prof. nadzw. Adamem Wichniakiem, email: wichniak@ipin.edu.pl, tel. 22 4582-556

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel