Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Nowa oferta terapeutyczna leczenia bezsenności

2023-01-17

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowymi możliwościami współpracy między jednostkami Instytutu Psychiatrii i Neurologii, oferta terapeutyczna leczenia bezsenności w ramach Poradni Zaburzeń Snu została rozszerzona. Terapia bezsenności realizowana będzie w ramach dwutygodniowych pobytów stacjonarnych na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN. Zajęcia terapeutyczne odbywać się będę w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00.

Kwalifikacja i przygotowanie do pobytu przeprowadzone będą w czasie dwóch konsultacji psychologicznych. Po zakończeniu pobytu na oddziale planowane są trzy ambulatoryjne wizyty kontrolne, w czasie których monitorowane będą postępy uzyskane w czasie terapii.

Program terapii oparty jest o poznawczo- behawioralny protokół leczenia bezsenności, o  udowodnionej skuteczności. W czasie terapii wprowadzane są podstawowe interwencje behawioralne w leczeniu bezsenności - technika ograniczenia pór snu i kontrola bodźców. Wykorzystywany jest model poznawczy i wybrane techniki poznawcze, pozwalające na radzenie sobie z nawykowymi myślami, utrwalającymi bezsenność. Podstawowe interwencje terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu bezsenności wzbogacane są o dodatkowe umiejętności pozwalające na świadome obniżanie napięcia, tworzenie regularnego rytmu aktywności i odpoczynku, budowanie potrzeby snu. Uczestnicy programu poznają zasady higieny snu, różnorodne techniki relaksacyjne, metody skutecznego planowania zrównoważonej aktywności.

               Udział w programie

Kwalifikacja do programu przeprowadzana jest w ramach dwóch konsultacji psychologicznych realizowanych przez psychologa Poradni Zaburzeń Snu.

Przyjęcie na konsultację odbywa się na podstawie skierowania do psychologa, wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatrę.

Terminy konsultacji psychologicznych wyznaczane są drogą mailową.

Osoby zainteresowane udziałem w programie uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail  jsalbert@ipin.edu.pl.

Najbliższy pobyt terapeutyczny leczenia bezsenności realizowany będzie w  terminie 20.02 – 03.03.2023.

 

Oferta terapeutyczna -podstawowe informacje:

Terapia bezsenności realizowana będzie w ramach dwutygodniowych pobytów stacjonarnych na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN.

Zajęcia terapeutyczne odbywać się będę w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00.

Program terapii oparty jest o poznawczo- behawioralny protokół leczenia bezsenności, o  udowodnionej skuteczności.

Kwalifikacja do programu przeprowadzana jest w ramach dwóch konsultacji psychologicznych realizowanych przez psychologa Poradni Zaburzeń Snu.

Przyjęcie na konsultację odbywa się na podstawie skierowania do psychologa, wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatrę.

Terminy konsultacji psychologicznych wyznaczane są drogą mailową. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail : jsalbert@ipin.edu.pl.

Najbliższy pobyt terapeutyczny leczenia bezsenności realizowany będzie w  terminie 20.02 – 03.03.2023.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel