Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Szkodliwe przyjmowanie leków nasennych przez osoby starsze

2023-04-26

Czy ma Pani/Pan 65 lub więcej lat i przyjmuje lek nasenny dłużej niż 3 miesiące i częściej niż 3 razy w tygodniu? Może to oznaczać, że przyjmuje go Pani/Pan szkodliwie.

 

Jeśli chce Pani/Pan o tym porozmawiać podczas jednorazowej porady w Ośrodku Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii, proszę skontaktować się z Prof. Adamem Wichniakiem, email: wichniak@ipin.edu.pl

 

W wiadomości email proszę podać:

  • Nazwę leku jaki Pani/Pan przyjmuje
  • Jak długo, jak często i w jakiej dawce, przyjmuje Pani/Pan ten lek
  • numer PESEL
  • Adres zamieszkania
  • Telefon kontaktowy

 

Wyznaczymy termin wizyty, aby przestawić Pani/Panu jak można poradzić sobie z problemem szkodliwego przyjmowanie leków nasennych.

 

Lista leków nasennych, które sosowane dłużej niż 4-6 tygodni mogą być szkodliwe dla osób w wieku powyżej 65 r.ż.:

Alprazolam, (Afobam ®, Alpragen®, Alprox®, Neurol®, Xanax®, Zomiren®); Bromazepam, (Bromax®, Lexotan®); Chlordiazepoksyd (Elenium®); Diazepam (Neorelium®, Relanium®, Relsed®); Estazolam (Estazolam®); Klobazam (Frisium®); Klonazepam (Clonazepamum®); Klorazepat (Cloranxen®, Tranxene®); Lorazepam (Lorabex®, Lorafen®); Lormetazepam (Noctofer®); Midazolam (Dormicum®; Nitrazepam (Nitrazepam®, Nomefren®); Oksazepam (Oxazepam®); Temazepam (Signopam®, Teseda®); Zolpidem (ApoZolpin®, Hypnogen®, Nasen®, Noxizol®, Onirex®, Polsen®, Sanval®, Stilnox®, Zolpic®, ZolpGen®, Zolsana®); Eszopiklon (Esogno®); Zopiklon (Dobroson®, Imovane®, Senzop®, Sonlax®, Zopitin®); Zaleplon (Morfeo®)

 

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel