Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Aktualności

Światowy Dzień Snu 2015 - Kiedy sen jest zdrowy szczęście i zdrowie dookoła

2015-03-06

Światowy Dzień Snu (WSD) po raz pierwszy obchodzony był 14 marca 2008 roku. Jest wydarzeniem corocznym, mającym na celu świętowanie roli snu i jednocześnie wezwaniem do działań związanych z problemami odnoszącymi się do snu. Światowy Dzień Snu jest organizowany przez Komitet Światowego Dnia Snu należący do Światowego Stowarzyszenia Medycyny Snu (WASM).

Celem WSD jest zmniejszenie obciążeń społecznych powodowanych przez zaburzenia snu poprzez lepsze zapobieganie i zarządzanie schorzeniami dotyczącymi snu.

WSD jest obchodzony w piątki przed równonocą wiosenną, stąd jego data zmienia się z roku na rok.

Światowy Dzień Snu w 2015 roku odbywa się w dniu 13.03.2015 r. Hasło na rok 2015 to: 'Kiedy sen jest zdrowy szczęście i zdrowie dookoła'.

Więcej informacji na tema Światowego dnia snu jest dostępnych na stronach Narodowej Fundacji Snu www.nfs.org.pl/dzialalnosc/swiatowy-dzien-snu/

W czym może pomóc mi trening relaksacyjny?

2014-12-29

Uczestnicy psychoterapii poznawczo-behawioralnej bezsenności zaczynają dostrzegać, że ich ciała i umysły działają jak naczynia połączone. Zmiany w jednym wpływają na drugi czynnik – to jak się czują, jakie emocje przeżywają, jakich myśli doświadczają może wpłynąć na to, co dzieje się z ich ciałem i odwrotnie – jeśli ciało doświadcza napięcia, nieprzyjemnego pobudzenia lub przemęczenia, trudno czuć się spokojnym i zadowolonym.

Problemy ze snem, postrzegane jako czynnik zagrażający naszemu zdrowiu, z którym nie wiemy jak sobie poradzić, może być przeżywany jak każdy inny stresor i wywoływać w organizmie reakcję obronną, która wiąże się m.in. z uwalnianiem adrenaliny i innych hormonów. Doświadczać wówczas możemy objawów w całym ciele, takich jak przyśpieszenie bicia serca, napięcie mięśni, podwyższenie ciśnienia tętniczego, itd. Objawy te są podobne do tego, jak się czujemy, kiedy np. ktoś nas wystraszy, jednak różnica polega na tym, że w przypadku przewlekłego przeżywania stresu, zdolność organizmu do powrotu do równowagi może być utrudniona, co, w przypadku problemów ze snem, może przekładać się na ich pogłębienie.

Subiektywnie postrzegana zdolność do poradzenia sobie z sytuacją stresującą ma również wpływ na odczuwany poziom stresu. Dlatego tak ważna jest świadomość, że w przypadku pracy przychoterapeutycznej z bezsennością psychofizjologiczną, są potwierdzone metody pracy, które mogą pomóc w radzeniu sobie z problemem.

Jedną z technik pomagającą w radzeniu sobie ze stresem (wywołanym np. z powodu bezsenności, przewlekłego bólu czy też nadmiernego obciążenia zawodowego) są techniki relaksacyjne. Reakcja relaksacyjna to odpowiedź organizmu polegająca na wyciszaniu jego reakcji na stres. Ponieważ jednak reakcja relaksacyjna nie jest automatyczna, potrzebujemy nauczyć jej nasz organizm, stąd ćwiczenia relaksacyjne nazywamy „treningiem”.

Cechą wspólną ćwiczeń relaksacyjnych, a zarazem ich głównym celem jest nauczenie się:

1.Koncentracji na oddechu, czynności lub słowie

2.Przyjmowania biernej/ obserwującej postawy wobec naszych myśli i emocji.

Regularne ćwiczenia relaksujące przynoszą nam dwojakiego rodzaju korzyści:

1.Natychmiastowe w czasie doświadczania ćwiczenia – np. zmniejszenie uczucia napięcia, poziomu lęku

2.Długofalowe, obecne również poza treningami – np. obniżenie ciśnienia tętniczego, wzrost poczucia umiejętności radzenia sobie z czynnikiem stresującym

Lęk i bezsenność część I: czy te problemy się łączą?

2014-10-31

Badania wskazują, że znaczna część osób doświadczająca różnych problemów lękowych doświadcza również bezsenności. Jest również tak, że osoby skarżące się na problemy ze snem, zgłaszają więcej objawów lękowych w porównaniu do reszty osób.

Pacjenci uczestniczący w grupie poznawczo-behawioralnej leczenia bezsenności opisują podwyższony poziom odczuwanego lęku w sytuacjach związanych ze snem (np. wieczorami) oraz związany z sytuacjami dnia codziennego, opisują podwyższony stan napięcia organizmu przed snem lub w nocy, mówią o swoich zmartwieniach (np. stanem zdrowia) oraz o „natrętnych myślach”, które nie pozwalają im się wyciszyć przed snem (opisywanych czasem jako „natłok myśli”). Deklarują również wysoki poziom stresu.

Wzajemną zależność pomiędzy lękiem a problemami ze snem można wytłumaczyć w oparciu o analizę NAGATYWNYCH MYŚLI AUTOMATYCZNYCH, czyli takich myśli, które pojawiają się w naszej głowie jako odpowiedź na daną sytuację. W sytuacji powtarzających się problemów z zasypianiem mogą być to przykładowo myśli na temat pogarszania się stanu zdrowia czy pogłębiania się problemu z bezsennością. Do innych tego typu myśli możemy zaliczyć myśli katastroficzne związane z konsekwencjami gorszej nocy (np. „nie będę jutro w stanie iść do pracy”), nierealistyczne oczekiwania na temat „zdrowego snu” (np. „powinnam spać 8 godzin”, „sen powinien być nieprzerwany”), myśli na temat sposobów radzenia sobie z bezsennością („jeśli mniej spałam powinnam spędzić więcej czasu na odpoczynku w ciągu dnia”) i wreszcie myśli związane z kontrolowaniem procesu snu (np. „Muszę się postarać, ażeby zasnąć”).

Wymienione powyżej rodzaje myśli wpływają na wyższy poziom odczuwanego lęku i podwyższone napięcie, co nie sprzyja zasypianiu. Z kolei długie godziny leżenia w łóżku sprzyjają takiemu stylowi myślenia, który obfituje w negatywne myśli automatyczne i pogłębia stan napięcia i frustracji. Te sprzężenie zwrotne można nazwać błędnym kołem, ponieważ myśli działają na emocje i na objawy fizyczne, które uniemożliwiają zaśniecie, co pogłębia nasilenie martwienia się, czyli proces myślenia.

Lęk i bezsenność część II: jak przerwać błędne koło lęku i bezsenności?

2014-10-31

Ażeby przerwać te błędne koło należy:

1.nie leżeć w łóżku, kiedy nie odczuwamy senności

2.pracować z negatywnymi myślami automatycznymi

3.dążyć do obniżenia poziomu napięcia psychofizjologicznego poprzez np. trening relaksacyjny

Jakie inne procesy poznawcze oraz błędy w myśleniu mogą podtrzymywać problemy ze snem?

1.naukowcy wymieniają stan, w którym nasz umysł wielokrotnie angażuje się w powtarzanie pewnych procesów mentalnych (np. rozwiązywanie problemu) a my postrzegamy ten proces jako mało kontrolowalny i niemożliwy do zatrzymania

2.podwyższona wrażliwość na bodźce związane ze snem powoduje, że skupiamy się na nich nadmiernie, co wpływa na większe odczuwanie lęku i napięcia

3.przypisywanie negatywnych wydarzeń w ciągu dnia oraz negatywnych przeżyć i emocji jakości snu w czasie nocy (a niedocenianie innych zmiennych jak np. relacji z ludźmi, zbyt wielu obowiązków, nieumiejętności planowania i organizacji czasu, braku asertywności,wpływu pogody na samopoczucie itd)

4.podwyższona wrażliwości na wyszukiwanie dowodów na złe samopoczucie w ciągu dnia, które miałoby potwierdzić hipotezę o katastrofalnym wpływie gorszej nocy na funkcjonowanie w ciągu dnia

Psychoterapia grupowa w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2014-10-16

W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ Dzienny oddział psychiatryczny Instytutu Psychiatrii i Neurologii realizuje programy psychoterapii grupowej o czasie trwania od 4 do 12 tygodni dla pacjentów z:

•depresją (psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji)

•chorobą afektywną dwubiegunową i zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (zapobieganie nawrotom)

•schizofrenią i zaburzeniami psychotycznymi (treningi umiejętności społecznych, integracyjne i behawioralne, psychoedukacja, sesje rodzinne)

•mieszanymi zaburzeniami lękowo-depresyjnymi i bezsennością (identyfikowanie mechanizmów podtrzymujących objawy, modyfikowanie wzorców myślenia i zachowania)

•zaburzeniami nastroju związanymi ze stresem - reakcjami depresyjnymi (psychoterapia poznawczo-behawioralna i wspierająca)

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 8 do 12 pacjentów.

Dodatkowo oferowana jest również możliwość leczenia farmakologicznego.

W celu przyjęcia do Oddziału należy okazać:

•Skierowanie na leczenie do Dziennego oddziału psychiatrycznego od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub lekarza innej specjalizacji

•Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i numer PESEL

Badania kwalifikujące (konsultacje) do poszczególnych grup prowadzą:

Grupy dla pacjentów z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi, zaburzeniami nastroju związanymi ze stresem – Dr Ewa Paszkowska tel. 22 4582-733, Dr Adam Wichniak tel. 22 4582-556

Grupa dla pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami psychotycznymi Dr Marek Grochowski tel. 22 4582-798, Dr Adam Wichniak tel. 22 4582-556

Grupa dla pacjentów z mieszanymi zaburzeniami lękowym i bezsennością Dr Adam Wichniak, tel. 22 4582-556, Dr Marek Grochowski tel. 22 4582-798

Dalsze informacje na temat programów psychoterapii oferowanych przez oddział można uzyskać w ramach konsultacji psychologicznej.

Konsultacje prowadzą w Poradni Zdrowia Psychicznego Instytutu (tel. 22 4582-611):

mgr Agnieszka Ciołkiewicz

mgr Agnieszkę Wrzosek-Borodiuk

mgr Daniela Wichiciel

Konieczne jest posiadanie skierowania do Poradni Zdrowia Psychicznego - do psychologa.

Bezsenność i przewlekły ból

2014-10-09

Osoby doświadczające przewlekłego bólu, który zwykle związany jest z pogorszeniem funkcjonowania społecznego oraz dyskomfortem psychicznym, często muszą zmagać się również z problemami ze snem, obniżonym nastrojem oraz zwiększonym poziomem lęku.Ponad połowa osób poszukujących pomocy w obszarze bólu, cierpi na współwystępującą bezsenność.

Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii przeprowadził badanie efektywnej formy terapii poznawczo-bahawioralnej, łączącej cele związane z poprawą snu jak i zmniejszeniem dyskomfortu wynikającego z dolegliwości bólowych.

Wpływ doświadczanego bólu na problemy ze snem jak i odwrotnie – napięcia związanego z niesatysfakcjonującym snem na poziom odczuwanego bólu, jest złożony. Badania wskazują, że osoby cierpiące na dolegliwy ból bez zaburzeń snu, deklarują niższy poziom zmęczenia i odczuwanego inwalidztwa. Zbyt mała ilość snu lub/ i jego niska jakość (np. poprzez liczne wybudzenia) mogą wpływać na wzmożenie odczuwanego bólu i liczniejsze skargi np. na obniżony nastrój.

Wyniki przeprowadzonej psychoterapii poznawczo-behawioralnej bezsenności uzupełnionej o techniki pracy z przewlekłym bólem, wskazują na skuteczność tej metody, zarówno w obszarze jakości snu jak i odczuwanego negatywnego skutku bólu, zmęczenia i nasilenia nastroju depresyjnego.

Podczas terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności i bólu zwracano szczególną uwagę na takie aspekty zaburzeń, które wzmacniają i utrwalają objawy:

1. wysoki poziom napięcia związany ze złą jakością snu – przewlekła bezsenność jest związana z kojarzeniem spoczynku i spania z negatywnymi emocjami i myślami, w związku z czym organizm cechuje wieczorem wysoki stan napięcia psychofizjologicznego, które utrudnia zaśnięcie

2. dysfunkcyjne myśli dotyczące zarówno snu jak i doświadczanego bólu – negatywne myśli automatyczne dotyczące naszych problemów oraz trudnych sytuacji mogą powodować w przypadku problemów ze snem i bólem podwyższony poziom lęku i obniżać nastrój

3. katastroficzny sposób myślenia o możliwych konsekwencjach złego snu na zdrowie i dalsze funkcjonowanie może pogłębiać problemy poprzez wzmaganie negatywnych emocji i utrwalanie zachowań, które nie prowadzą na wyleczenia

Zespół niespokojnych nóg – diagnostyka i leczenie

2014-10-03

Zespół niespokojnych nóg jest częstym zaburzeniem snu, występuje u około 5% osób w populacji ogólnej i około 10% osób w wieku powyżej 60 r.ż.

Obecność zespołu niespokojnych nóg należy podejrzewać, jeśli odpowiedź na pytanie: Czy zdarza się, że gdy Pani/Pan próbuje odpocząć wieczorem lub zasnąć w nocy, pojawia się nieprzyjemne uczucie niespokojności nóg (niepokoju w nogach), które mija, gdy Pani/Pan chodzi lub porusza nogami? jest twierdząca.

Oddział dzienny Instytutu Psychiatrii i Neurologii oferuje pacjentom cierpiącym na zespół niespokojnych nóg diagnostykę i leczenie.

W trakcie około siedmiodniowego pobytu w oddziale zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zespołu niespokojnych nóg, przeprowadzane są badania laboratoryjne krwi oraz badanie neurologiczne w celu oceny przyczyny zespołu. Wykonywana jest ocena nasilenia zespołu przy pomocy skal klinicznych oraz badania aktygraficznego, oceniającego ruchy nóg w ciągu trzech kolejnych nocy. Po ustaleniu diagnozy oferowane jest leczenie.

W celu uzgodnienia przyjęcia do oddziału należy kontaktować się z dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 8:30-9:00, tel. 022/4582-745. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie skierowania do dziennego oddziału psychiatrycznego od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego.

Bezsenność w zaburzeniach psychicznych - program leczenia w oddziale dziennym

2014-10-02

Zaburzony sen jest częstym objawem rezydualnym po przebytej chorobie psychicznie. Oddział dzienny Instytutu Psychiatrii i Neurologii oferuje pacjentom chorującym psychicznie, którzy mimo ustąpienia objawów choroby psychicznej nadal cierpią z powodu złej jakości snu możliwość udziału w 3-4 tygodniowych programach terapii poznawczo behawioralnej mających na celu poprawę snu.

W trakcie programu zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zaburzeń snu, przeprowadzana jest ocena jakości snu, senności w ciągu dnia oraz stanu psychicznego przy pomocy skal klinicznych. Wykonywane jest badanie aktygraficzne w ciągu siedmiu kolejnych dni. Następnie pacjenci uczestniczą w sesjach terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności, uzupełnionych sesjami treningu relaksacyjnego i zajęciami sportowymi. W razie potrzeby oferowana jest terapia indywidualna i modyfikacja leczenia farmakologicznego.

W celu uzgodnienia przyjęcia do programu należy kontaktować się z dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 8:30-9:00, tel. 022/4582-745. Konsultację psychologiczną i bardziej szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w poradni zdrowia psychicznego u mgr Agnieszki Wrzosek-Borodiuk., mgr Daniela Wichiciela, mgr Agnieszki Ciołkiewicz. Należy w tym celu uzyskać skierowanie do poradni zdrowia psychicznego (od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego) z zaznaczeniem, że jest to skierowanie do psychologa, a następnie zarejestrować się telefonicznie pod numerem 22 4582-611.

Bezsenność i otyłość

2014-10-02

Zaburzony sen i otyłość to dwa często współistniejące stany, które wzajemnie na siebie negatywnie wpływają. Zły sen powoduje zmiany metaboliczne predysponujące do tycia. Otyłość związana jest ze złą jakością snu.

Oddział dzienny Instytutu Psychiatrii i Neurologii oferuje pacjentom z bezsennością oraz pacjentom z otyłością możliwość udziału w 3-4 tygodniowych programach terapii poznawczo behawioralnej mających na celu poprawę snu. Program jest szczególnie wskazany dla pacjentów z bezdechem sennym, którzy mają wskazania do redukcji masy ciała oraz skarżą się na złą jakość snu, mimo leczenia bezdechu sennego.

W trakcie programu zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zaburzeń snu, przeprowadzana jest ocena jakości snu, senności w ciągu dnia oraz stanu psychicznego przy pomocy skal klinicznych. Wykonywane jest badanie aktygraficzne w ciągu siedmiu kolejnych dni. Następnie pacjenci uczestniczą w sesjach terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności, uzupełnionych sesjami treningu relaksacyjnego i zajęciami sportowymi. W razie potrzeby oferowana jest terapia indywidualna i leczenie farmakologiczne.

W celu uzgodnienia przyjęcia do programu należy kontaktować się z dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 8:30-9:00, tel. 022/4582-745. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie skierowania do dziennego oddziału psychiatrycznego od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub lekarza leczącego bezdech senny.

Program terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności w ramach 3-4 tygodniowego leczenia w dziennym oddziale psychiatrycznym

2014-09-11

Od pierwszego października 2014 r. Ośrodek Medycyny Snu rozpocznie leczenie bezsenności w ramach 3-4 tygodniowych programów terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności w dziennym oddziale psychiatrycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W trakcie programu zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zaburzeń snu, przeprowadzana jest ocena jakości snu, senności w ciągu dnia oraz stanu psychicznego przy pomocy skal klinicznych. Wykonywane jest badanie aktygraficzne w ciągu siedmiu kolejnych dni. Następnie pacjenci uczestniczą w 8 sesjach terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności, uzupełnionych sesjami treningu relaksacyjnego i zajęciami sportowymi. W razie potrzeby oferowana jest terapia indywidualna.

W celu uzgodnienia przyjęcia do programu należy kontaktować się z Dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 8:30-9:00, tel. 022/4582-745 lub mgr. psych. Agnieszką Wrzosek-Borodiuk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel