Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Aktualności

Lęk i bezsenność część I: czy te problemy się łączą?

2014-10-31

Badania wskazują, że znaczna część osób doświadczająca różnych problemów lękowych doświadcza również bezsenności. Jest również tak, że osoby skarżące się na problemy ze snem, zgłaszają więcej objawów lękowych w porównaniu do reszty osób.

Pacjenci uczestniczący w grupie poznawczo-behawioralnej leczenia bezsenności opisują podwyższony poziom odczuwanego lęku w sytuacjach związanych ze snem (np. wieczorami) oraz związany z sytuacjami dnia codziennego, opisują podwyższony stan napięcia organizmu przed snem lub w nocy, mówią o swoich zmartwieniach (np. stanem zdrowia) oraz o „natrętnych myślach”, które nie pozwalają im się wyciszyć przed snem (opisywanych czasem jako „natłok myśli”). Deklarują również wysoki poziom stresu.

Wzajemną zależność pomiędzy lękiem a problemami ze snem można wytłumaczyć w oparciu o analizę NAGATYWNYCH MYŚLI AUTOMATYCZNYCH, czyli takich myśli, które pojawiają się w naszej głowie jako odpowiedź na daną sytuację. W sytuacji powtarzających się problemów z zasypianiem mogą być to przykładowo myśli na temat pogarszania się stanu zdrowia czy pogłębiania się problemu z bezsennością. Do innych tego typu myśli możemy zaliczyć myśli katastroficzne związane z konsekwencjami gorszej nocy (np. „nie będę jutro w stanie iść do pracy”), nierealistyczne oczekiwania na temat „zdrowego snu” (np. „powinnam spać 8 godzin”, „sen powinien być nieprzerwany”), myśli na temat sposobów radzenia sobie z bezsennością („jeśli mniej spałam powinnam spędzić więcej czasu na odpoczynku w ciągu dnia”) i wreszcie myśli związane z kontrolowaniem procesu snu (np. „Muszę się postarać, ażeby zasnąć”).

Wymienione powyżej rodzaje myśli wpływają na wyższy poziom odczuwanego lęku i podwyższone napięcie, co nie sprzyja zasypianiu. Z kolei długie godziny leżenia w łóżku sprzyjają takiemu stylowi myślenia, który obfituje w negatywne myśli automatyczne i pogłębia stan napięcia i frustracji. Te sprzężenie zwrotne można nazwać błędnym kołem, ponieważ myśli działają na emocje i na objawy fizyczne, które uniemożliwiają zaśniecie, co pogłębia nasilenie martwienia się, czyli proces myślenia.

Lęk i bezsenność część II: jak przerwać błędne koło lęku i bezsenności?

2014-10-31

Ażeby przerwać te błędne koło należy:

1.nie leżeć w łóżku, kiedy nie odczuwamy senności

2.pracować z negatywnymi myślami automatycznymi

3.dążyć do obniżenia poziomu napięcia psychofizjologicznego poprzez np. trening relaksacyjny

Jakie inne procesy poznawcze oraz błędy w myśleniu mogą podtrzymywać problemy ze snem?

1.naukowcy wymieniają stan, w którym nasz umysł wielokrotnie angażuje się w powtarzanie pewnych procesów mentalnych (np. rozwiązywanie problemu) a my postrzegamy ten proces jako mało kontrolowalny i niemożliwy do zatrzymania

2.podwyższona wrażliwość na bodźce związane ze snem powoduje, że skupiamy się na nich nadmiernie, co wpływa na większe odczuwanie lęku i napięcia

3.przypisywanie negatywnych wydarzeń w ciągu dnia oraz negatywnych przeżyć i emocji jakości snu w czasie nocy (a niedocenianie innych zmiennych jak np. relacji z ludźmi, zbyt wielu obowiązków, nieumiejętności planowania i organizacji czasu, braku asertywności,wpływu pogody na samopoczucie itd)

4.podwyższona wrażliwości na wyszukiwanie dowodów na złe samopoczucie w ciągu dnia, które miałoby potwierdzić hipotezę o katastrofalnym wpływie gorszej nocy na funkcjonowanie w ciągu dnia

Psychoterapia grupowa w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2014-10-16

W ramach świadczeń refundowanych przez NFZ Dzienny oddział psychiatryczny Instytutu Psychiatrii i Neurologii realizuje programy psychoterapii grupowej o czasie trwania od 4 do 12 tygodni dla pacjentów z:

•depresją (psychoterapia poznawczo-behawioralna depresji)

•chorobą afektywną dwubiegunową i zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi (zapobieganie nawrotom)

•schizofrenią i zaburzeniami psychotycznymi (treningi umiejętności społecznych, integracyjne i behawioralne, psychoedukacja, sesje rodzinne)

•mieszanymi zaburzeniami lękowo-depresyjnymi i bezsennością (identyfikowanie mechanizmów podtrzymujących objawy, modyfikowanie wzorców myślenia i zachowania)

•zaburzeniami nastroju związanymi ze stresem - reakcjami depresyjnymi (psychoterapia poznawczo-behawioralna i wspierająca)

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 8 do 12 pacjentów.

Dodatkowo oferowana jest również możliwość leczenia farmakologicznego.

W celu przyjęcia do Oddziału należy okazać:

•Skierowanie na leczenie do Dziennego oddziału psychiatrycznego od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub lekarza innej specjalizacji

•Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i numer PESEL

Badania kwalifikujące (konsultacje) do poszczególnych grup prowadzą:

Grupy dla pacjentów z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi, zaburzeniami nastroju związanymi ze stresem – Dr Ewa Paszkowska tel. 22 4582-733, Dr Adam Wichniak tel. 22 4582-556

Grupa dla pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniami psychotycznymi Dr Marek Grochowski tel. 22 4582-798, Dr Adam Wichniak tel. 22 4582-556

Grupa dla pacjentów z mieszanymi zaburzeniami lękowym i bezsennością Dr Adam Wichniak, tel. 22 4582-556, Dr Marek Grochowski tel. 22 4582-798

Dalsze informacje na temat programów psychoterapii oferowanych przez oddział można uzyskać w ramach konsultacji psychologicznej.

Konsultacje prowadzą w Poradni Zdrowia Psychicznego Instytutu (tel. 22 4582-611):

mgr Agnieszka Ciołkiewicz

mgr Agnieszkę Wrzosek-Borodiuk

mgr Daniela Wichiciel

Konieczne jest posiadanie skierowania do Poradni Zdrowia Psychicznego - do psychologa.

Bezsenność i przewlekły ból

2014-10-09

Osoby doświadczające przewlekłego bólu, który zwykle związany jest z pogorszeniem funkcjonowania społecznego oraz dyskomfortem psychicznym, często muszą zmagać się również z problemami ze snem, obniżonym nastrojem oraz zwiększonym poziomem lęku.Ponad połowa osób poszukujących pomocy w obszarze bólu, cierpi na współwystępującą bezsenność.

Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii przeprowadził badanie efektywnej formy terapii poznawczo-bahawioralnej, łączącej cele związane z poprawą snu jak i zmniejszeniem dyskomfortu wynikającego z dolegliwości bólowych.

Wpływ doświadczanego bólu na problemy ze snem jak i odwrotnie – napięcia związanego z niesatysfakcjonującym snem na poziom odczuwanego bólu, jest złożony. Badania wskazują, że osoby cierpiące na dolegliwy ból bez zaburzeń snu, deklarują niższy poziom zmęczenia i odczuwanego inwalidztwa. Zbyt mała ilość snu lub/ i jego niska jakość (np. poprzez liczne wybudzenia) mogą wpływać na wzmożenie odczuwanego bólu i liczniejsze skargi np. na obniżony nastrój.

Wyniki przeprowadzonej psychoterapii poznawczo-behawioralnej bezsenności uzupełnionej o techniki pracy z przewlekłym bólem, wskazują na skuteczność tej metody, zarówno w obszarze jakości snu jak i odczuwanego negatywnego skutku bólu, zmęczenia i nasilenia nastroju depresyjnego.

Podczas terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności i bólu zwracano szczególną uwagę na takie aspekty zaburzeń, które wzmacniają i utrwalają objawy:

1. wysoki poziom napięcia związany ze złą jakością snu – przewlekła bezsenność jest związana z kojarzeniem spoczynku i spania z negatywnymi emocjami i myślami, w związku z czym organizm cechuje wieczorem wysoki stan napięcia psychofizjologicznego, które utrudnia zaśnięcie

2. dysfunkcyjne myśli dotyczące zarówno snu jak i doświadczanego bólu – negatywne myśli automatyczne dotyczące naszych problemów oraz trudnych sytuacji mogą powodować w przypadku problemów ze snem i bólem podwyższony poziom lęku i obniżać nastrój

3. katastroficzny sposób myślenia o możliwych konsekwencjach złego snu na zdrowie i dalsze funkcjonowanie może pogłębiać problemy poprzez wzmaganie negatywnych emocji i utrwalanie zachowań, które nie prowadzą na wyleczenia

Zespół niespokojnych nóg – diagnostyka i leczenie

2014-10-03

Zespół niespokojnych nóg jest częstym zaburzeniem snu, występuje u około 5% osób w populacji ogólnej i około 10% osób w wieku powyżej 60 r.ż.

Obecność zespołu niespokojnych nóg należy podejrzewać, jeśli odpowiedź na pytanie: Czy zdarza się, że gdy Pani/Pan próbuje odpocząć wieczorem lub zasnąć w nocy, pojawia się nieprzyjemne uczucie niespokojności nóg (niepokoju w nogach), które mija, gdy Pani/Pan chodzi lub porusza nogami? jest twierdząca.

Oddział dzienny Instytutu Psychiatrii i Neurologii oferuje pacjentom cierpiącym na zespół niespokojnych nóg diagnostykę i leczenie.

W trakcie około siedmiodniowego pobytu w oddziale zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zespołu niespokojnych nóg, przeprowadzane są badania laboratoryjne krwi oraz badanie neurologiczne w celu oceny przyczyny zespołu. Wykonywana jest ocena nasilenia zespołu przy pomocy skal klinicznych oraz badania aktygraficznego, oceniającego ruchy nóg w ciągu trzech kolejnych nocy. Po ustaleniu diagnozy oferowane jest leczenie.

W celu uzgodnienia przyjęcia do oddziału należy kontaktować się z dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 8:30-9:00, tel. 022/4582-745. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie skierowania do dziennego oddziału psychiatrycznego od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego.

Bezsenność w zaburzeniach psychicznych - program leczenia w oddziale dziennym

2014-10-02

Zaburzony sen jest częstym objawem rezydualnym po przebytej chorobie psychicznie. Oddział dzienny Instytutu Psychiatrii i Neurologii oferuje pacjentom chorującym psychicznie, którzy mimo ustąpienia objawów choroby psychicznej nadal cierpią z powodu złej jakości snu możliwość udziału w 3-4 tygodniowych programach terapii poznawczo behawioralnej mających na celu poprawę snu.

W trakcie programu zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zaburzeń snu, przeprowadzana jest ocena jakości snu, senności w ciągu dnia oraz stanu psychicznego przy pomocy skal klinicznych. Wykonywane jest badanie aktygraficzne w ciągu siedmiu kolejnych dni. Następnie pacjenci uczestniczą w sesjach terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności, uzupełnionych sesjami treningu relaksacyjnego i zajęciami sportowymi. W razie potrzeby oferowana jest terapia indywidualna i modyfikacja leczenia farmakologicznego.

W celu uzgodnienia przyjęcia do programu należy kontaktować się z dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 8:30-9:00, tel. 022/4582-745. Konsultację psychologiczną i bardziej szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w poradni zdrowia psychicznego u mgr Agnieszki Wrzosek-Borodiuk., mgr Daniela Wichiciela, mgr Agnieszki Ciołkiewicz. Należy w tym celu uzyskać skierowanie do poradni zdrowia psychicznego (od lekarza psychiatry lub lekarza rodzinnego) z zaznaczeniem, że jest to skierowanie do psychologa, a następnie zarejestrować się telefonicznie pod numerem 22 4582-611.

Bezsenność i otyłość

2014-10-02

Zaburzony sen i otyłość to dwa często współistniejące stany, które wzajemnie na siebie negatywnie wpływają. Zły sen powoduje zmiany metaboliczne predysponujące do tycia. Otyłość związana jest ze złą jakością snu.

Oddział dzienny Instytutu Psychiatrii i Neurologii oferuje pacjentom z bezsennością oraz pacjentom z otyłością możliwość udziału w 3-4 tygodniowych programach terapii poznawczo behawioralnej mających na celu poprawę snu. Program jest szczególnie wskazany dla pacjentów z bezdechem sennym, którzy mają wskazania do redukcji masy ciała oraz skarżą się na złą jakość snu, mimo leczenia bezdechu sennego.

W trakcie programu zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zaburzeń snu, przeprowadzana jest ocena jakości snu, senności w ciągu dnia oraz stanu psychicznego przy pomocy skal klinicznych. Wykonywane jest badanie aktygraficzne w ciągu siedmiu kolejnych dni. Następnie pacjenci uczestniczą w sesjach terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności, uzupełnionych sesjami treningu relaksacyjnego i zajęciami sportowymi. W razie potrzeby oferowana jest terapia indywidualna i leczenie farmakologiczne.

W celu uzgodnienia przyjęcia do programu należy kontaktować się z dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 8:30-9:00, tel. 022/4582-745. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie skierowania do dziennego oddziału psychiatrycznego od lekarza psychiatry, lekarza rodzinnego lub lekarza leczącego bezdech senny.

Program terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności w ramach 3-4 tygodniowego leczenia w dziennym oddziale psychiatrycznym

2014-09-11

Od pierwszego października 2014 r. Ośrodek Medycyny Snu rozpocznie leczenie bezsenności w ramach 3-4 tygodniowych programów terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności w dziennym oddziale psychiatrycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W trakcie programu zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zaburzeń snu, przeprowadzana jest ocena jakości snu, senności w ciągu dnia oraz stanu psychicznego przy pomocy skal klinicznych. Wykonywane jest badanie aktygraficzne w ciągu siedmiu kolejnych dni. Następnie pacjenci uczestniczą w 8 sesjach terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności, uzupełnionych sesjami treningu relaksacyjnego i zajęciami sportowymi. W razie potrzeby oferowana jest terapia indywidualna.

W celu uzgodnienia przyjęcia do programu należy kontaktować się z Dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 8:30-9:00, tel. 022/4582-745 lub mgr. psych. Agnieszką Wrzosek-Borodiuk.

Co robić, kiedy depresja i bezsenność wzajemnie się nakręcają? Kilka słów o tym, jak terapia poznawczo-behawioralna bezsenności pomaga w poradzeniu sobie z objawami depresji.

2014-08-30

Badania wskazują, że terapia poznawczo-behawioralna zorientowana na zaburzenia snu w znacznym stopniu zmniejsza również objawy depresyjne. Zależność między bezsennością a depresją można określić jako wzajemnie wpływające na siebie. 60-90% osób cierpiących na zaburzenia depresyjne, doświadcza również problemów ze snem.

Wygląda więc na to, że bezsenność nie jest tylko jednym z objawów depresji, ale ma również wpływ na jej rozwój, przebieg, rokowania dotyczące leczenia i możliwych nawrotów.

Doświadczanie problemów ze snem może prowadzić do takich objawów jak poczucie zmęczenia, obniżony nastrój, problemy z uwagą i koncentracją. Trudność z zasypianiem z kolei może prowadzić do nasilania ruminacji, czyli wielokrotnego „przemyśliwania” trudnych dla osoby sytuacji, myśli, co aktywuje negatywne przekonania o sobie samym, przyszłości i o świecie. Trudności ze snem mogą również łączyć się z obniżonym poziomem funkcjonowania społecznego i aktywności, co może sprzyjać rozwojowi i utrzymaniu się depresji.

Czy terapia poznawczo-behawioralna bezsenności jest bolesna? Kilka słów o poświęceniu, które przynosi efekty.

2014-08-27

W artykule pt.”Bez wysiłku nie ma efektów” (Kyle i wsp. Sleep Med. 2011;12(8):735-47) badacze wskazują na relację pomiędzy polepszeniem wskaźników snu (np. czasem zasypiania, liczbą i czasem wybudzeń w nocy) a doświadczeniem dyskomfortu podczas terapii poznawczo¬ behawioralnej bezsenności.

Grupa badaczy z Wielkiej Brytanii i Niemiec przeprowadziła badanie dotyczące reakcji i doświadczeń osób uczestniczących w terapii poznawczo ¬behawioralnej bezsenności. W badaniu uwzględniono szczególnie metodę terapeutyczną polegającą na ograniczeniu czasu snu (sleep restriction therapy). Metoda ta polega na ustalaniu dla każdej z osób stałego czasu kładzenia się spać i wstawania. Suma czasu jest też znacząco niższa niż wcześniejsze doświadczenia osób, w celu ograniczenia czasu spędzanego w łóżku.

Podczas tego procesu, prowadzący terapię pytali uczestników terapii o ich doświadczenia. Pacjenci szczególnie skarżyli się na zmęczenie fizyczne, nadmierną senność, spadek motywacji i energii oraz bóle głowy. Szczegółowe trudności związane z przestrzeganiem ustalonych stałych godzin spoczynku i budzenia się, związane były m.in. z trudnością w organizacji czasu przed snem lub po obudzeniu (np. godziny nocne lub wczesno ranne, kiedy wszyscy domownicy już lub jeszcze śpią), trudnością z wytrzymaniem do wyznaczonej godziny wieczornej, trudnością ze wstawaniem np. o wskazanej godzinie 6 rano również w weekendy.

Najważniejszym jednak wnioskiem, do jakiego doszli uczestnicy terapii poznawczo behawioralnej zaburzeń bezsenności, to doświadczenie senności, które pozwalało na szybsze zasypianie wieczorem, obniżenie napięcia związanego z zasypianiem i bardziej ciągły sen w nocy.

Natomiast osoby, które nie zachowywały się zgodnie z zaleceniami i kładły się spać przed wyznaczonym czasem lub wstawały po wyznaczonym czasie rano, doświadczały wzmożonych problemów z zaśnięciem.

Większość uczestników terapii przestrzegających ustalonych zasad (pomimo trudności i dyskomfortu), odczuło wyraźne polepszenie około 2 lub 3 tygodnia terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności. Pacjenci relacjonowali mniejsze problemy z zasypaniem, wybudzaniem się w nocy oraz mniejszy poziom lęku związanego z kolejną nocą i możliwymi problemami ze snem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel