Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Aktualności

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

2012-05-21

W dniach 5-6 października 2012 r. odbędzie się w Bydgoszczy VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Rejestracja uczestników trwa do 5 września 2012 Więcej informacji na stronie: http://www.konferencja.thebloom.pl/bydgoszcz-2012/

Obyśmy dobrze i zdrowo spali

2012-02-23

W dodatku Zdrowie i Uroda Gazety Stołecznej z dnia 23 lutego 2012 r. ukazała się rozmowa Redaktora Grzegorza Lisickiego z Dr Adamem Wichniakiem zatytułowana „Obyśmy dobrze i zdrowo spali”

Dr Wichniak odpowiada w niej na następujące pytania:

Co to właściwie są zaburzenia snu i czym grożą?

Kiedy zaczyna się bezsenność?

Czy Polacy za mało śpią w nocy?

Na jakie jeszcze zaburzenia snu cierpią Polacy?

Kiedy koszmary senne zaczynają być problemem?

Jak śpią „nocne marki” i „skowronki”?

Czy trzeba spać i śnić?

Jak spać, żeby się wyspać?

Czy melatonina leczy zaburzenia snu?

Artykuł nt. bezsenności - Wyrwani z objęć Morfeusza

2012-02-17

W styczniowym numerze czasopisma Psychologia dziś (Psychologia dziś 2012;16(1):62-66) ukazał się komentarz Dr Adama Wichniaka do artykułu K. Spiegelhaldera i D. Riemanna „Wyrwani z objęć Morfeusza”.

Artykuł koncentruje się na trzech głównych tezach. 1) Bezsenność pierwotna nie jest spowodowana żadnym zaburzeniem somatycznym ani psychicznym. 2) Osoby chore na bezsenność doświadczają w nocy nadmiernego pobudzenia. W efekcie nie są w stanie odprężyć się psychicznie. 3) Nadmiernemu pobudzeniu towarzyszą zmiany fizjologiczne i strukturalne mózgu.

Sympozjum szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem - II Komunikat

2011-10-05

W dniu 18 listopada 2011 r. w dużej sali wykładowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, odbędzie się Sympozjum szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny dla Członków Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki członkowskie (prosimy o posiadanie ze sobą dowodu wpłaty).

Dla pozostałych osób koszt udziału w Sympozjum wynosi 20 zł. W celu uniknięcia kolejek podczas rejestracji prosimy o wcześniejsze przelanie wyżej wymienionej kwoty na konto BRE BANK S.A. 51 1140 1010 0000 5280 8400 1001, tytuł przelewu Sympozjum Medycyna Snu 18.11.2011

Zgłoszenia na Sympozjum proszę kierować drogą elektroniczną na adres: neurofiz@ipin.edu.pl z podaniem: imienia i nazwiska, miejsca pracy, telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

Program Sympozjum

Sesja I: Bezsenność

10:00-10:45

Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Prof. Waldemar Szelenberger

10:45-11:15

Leki przeciwdepresyjne w leczeniu bezsenności.

Dr Wojciech Jernajczyk

Przerwa 11:15:11:30

Sesja II: Zaburzenia oddychania związane ze snem

11:30-11:55

Obturacyjny bezdech senny – aktualności diagnostyki i terapii.

Prof. Robert Pływaczewski

11:55-12:20

Wpływ denerwacji tętnic nerkowych na występowanie zaburzeń oddychania w czasie snu.

Dr Przemysław Bieleń

12:20-12:45

Stres oksydacyjny u chorych na obturacyjny bezdech senny.

Dr Szczepan Cofta

12:45-13:15

Rola laryngologa w diagnozowaniu i leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego.

Prof. Andrzej Kukwa

Przerwa 13:15-13:35

Sesja III: Zaburzenia snu w praktyce lekarza neurologa

13:35-14:00

Padaczka i stany napadowe związane ze snem.

Dr Aleksandra Wierzbicka

14:00-14:25

Zespół niespokojnych nóg i zaburzenia ruchowe związane ze snem.

Dr Michał Skalski

14:25:14:50

Narkolepsja i hipersomnie pochodzenia ośrodkowego.

Dr Adam Wichniak

Sympozjum wspierają finansowo firmy: Bionorica Polska, Medagro International, Respiromix.

Kto jest skowronkiem? A kto jest sową?

2011-10-03

W dniu dzisiejszym w audycji Cztery Pory Roku Pierwszego Programu Polskiego Radia, prowadzonej przez Sławę Bieńczycką i Romana Czejarka, odbyła się rozmowa z dr Aleksandrą Wierzbicką o śnie jesienno-zimowym. Rozmawiano m.in. o tym, kto jest skowronkiem i kto jest sową?

link do audycji Cztery Pory Roku

Test utrzymania czuwania - Maintenance of Wakefulness Test (MWT)

2011-09-30

Test utrzymania czuwania jest stosowany w medycynie snu do pomiaru jakości czuwania w ciągu dnia. Badanie umożliwia ocenę, czy osoba badana jest w stanie utrzymać czuwanie, mimo przebywania w monotonnych i sprzyjających zasypianiu warunkach.

Badanie składa się z czterech 40-minutowych testów, które osoba badana spędza w wygodnym fotelu, znajdującym się w cichym i słabo oświetlonym pomieszczeniu.

Wykonanie testu utrzymania czuwania wskazane jest u osób, które skarżą się na nadmierną senność, a wykonują pracę wymagającą pozostawania czujnym.

Walczący ze snem - rozmowa o narkolepsji

2011-09-07

W dodatku Zdrowa Środa do ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej 7 września 2011 r. ukazała się rozmowa red. Anety Augustyn z dr Aleksandrą Wierzbicką. Artykuł dotyczy narkolepsji i został zatytułowany „Walczący ze snem”.

Podczas rozmowy dr Aleksandra Wierzbicka odpowiada na następujące pytania:

Czy narkoleptycy zdają sobie sprawę, że nadciąga kolejny napad senności?

Czy senności to jedyny objaw narkolepsji?

Czy narkoleptycy mogą odespać dzienne kłopoty nocą?

Czy to prawda, że narkolepsja to choroba „samobójcza” – organizm sam niszczy swoje komórki nerwowe?

Jaki jest mechanizm i przyczyny powstawania narkolepsji?

Czy narkolepsja dotyczy częściej kobiet?

Czy lekarze mylą narkolepsję z innymi schorzeniami?

Czym leczy się narkolepsję?

Czy w Polsce narkoleptycy mają się gdzie leczyć?

Gdzie leczone są dzieci chorujące na narkolepsję?

Czy narkolepsja zwiększa zagrożenie wypadkami i kolizjami dorogowymi?

Sympozjum szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

2011-08-24

W dniu 18 listopada 2011 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie odbędzie się Sympozjum szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Wykłady wygłoszą uznani specjaliści zajmujący się leczeniem zaburzeń snu.

Zaplanowane są trzy sesje tematyczne:

-diagnozowanie i leczenie bezsenności

-padaczka i stany napadowe związane ze snem, narkolepsja i hipersomnie pochodzenia ośrodkowego

-diagnozowanie i leczenie zaburzeń oddychania związanych ze snem

Ocena jakości snu przy pomocy aparatów Watch-PAT

2011-06-17

Jedną z największych wad przenośnych aparatów stosowanych w badaniach przesiewowych bezdechu sennego jest brak możliwości oceny jakości snu.

W badaniu opublikowanym w czerwcowym numerze czasopisma Journal of Clinical Sleep Medicine Hedner i wsp. zbadali dokładność oceny jakości snu (z podziałem na czuwanie, płytki sen, głęboki sen i sen REM) przy pomocy aparatu Watch-PAT w porównaniu z pełnym badaniem snu (badaniem polisomnograficznym w grupie 189 pacjentów z bezdechem sennym i 38 osób zdrowych.

Całkowity wskaźnik zgodności pomiędzy oceną snu przy pomocy aparatu Watch-PAT, a polisomnografią wynosił dla snu NREM 88.6% ± 5.9%, dla snu REM 88.7% ± 5.5%.

Wyniki te wskazują, że aparat Watch-PAT, w odróżnieniu od innych przenośnych aparatów do badań przesiewowych bezdechu sennego, umożliwia rzetelną ocenę nie tylko parametrów oddechowych, ale również jakości snu. Badanie aparatem Watch-PAT wskazane jest szczególnie u chrapiących osób, które skarżą się na nadmierną senność w ciągu dnia.

Badania aparatem Watch-PAT wykonywane są w naszym ośrodku przed Dr Adama Wichniaka tel. 600107410 (wichniak@ipin.edu.pl).

Porównanie zgodności oceny zdarzeń oddechowych w czasie snu pomiędzy apartem Watch-PAT i pełnym badaniem snu (badaniem polisomnograficznym)

2011-05-17

W lipcowym numerze czasopisma Acta Otolaryngologia z 2010 r. ukazał się artykuł Dr Choi i wsp. (Acta Otolaryngol. 2010;130(7):838-43) oceniający dokładność pomiaru zdarzeń oddechowych przy pomocy aparatu Watch-PAT z pełnym badaniem snu (badaniem polisomnograficznym).

Ocenę wykonano u 25 pacjentów kierowanych na badanie z powodu podejrzenia bezdechu sennego.

Porównanie obu badań wykazało bardzo dobrą zgodność wyników aparatu Watch-PAT z polisomnografią. Dla wskaźnika bezdechów i spłyconych oddechów (AHI) współczynnik korelacji wynosił r=0.94, współczynnik zgodności Kendall tau-b = 0.897.

Jest to kolejne badanie potwierdzające przydatność aparatu Watch-PAT w badaniach przesiewowych zaburzeń oddychania w czasie snu.

Badania aparatem Watch-PAT wykonywane są w naszym ośrodku przed Dr Adama Wichniaka tel. 600107410 (wichniak@ipin.edu.pl).

Lista poprzednio opublikowanych badań dotyczących aparatu Watch-PAT z recenzowanych naukowych czasopism medycznych.

1. Autonomic Arousal Index (AAI): An Automated Detection based on Peripheral Arterial Tonometry. Pillar G, Bar A, Shlitner A, Schnall RP, Sheffy J, Lavie P. SLEEP 2002; 25(5):543-549.

2. Pillar G, Bar A, Bettito M, Schnall R, Dvir I, Sheffy J, Lavie P. An automatic ambulatory device for detection of AASM defined arousals from sleep: the WP100. Sleep Medicine 2003; 4(3):207-212.

3. Evaluation of a Portable Device Based on Peripheral Arterial Tone for Unattended Home Sleep Studies. Bar A, Pillar G, Dvir I, Sheffy J, Schnall RP, Lavie P. Chest2003; 123(3): 695-703.

4. Validation a Portable Monitoring Device for Sleep Apnea Diagnosis in a Population Based Cohort Using Synchronized Home Polysomnography. Zou D, Grote L, Peker Y, Lindblad U, Hedenr J. SLEEP 2006; 29(3):367-374.

5. Assessment of a Wrist-worn Device in the Detection of Obstructive Sleep Apnea. Ayas N. TA, Pittman S, MacDonald M, White D.Sleep Medicine 2003; 4(5):435-442.

6. Using a Wrist-Worn Device Based on Peripheral Arterial Tonometry to Diagnose Obstructive Sleep Apnea: In-Laboratory and Ambulatory Validation. Pittman SD, Ayas NT, MacDonald MM, Malhotra A, Fogel RB, White D. SLEEP 2004; 27(5):923-933.

7. A comparison of polysomnography and the WatchPAT in the diagnosis of obstructive sleep apnea. Kenny P. Pang, Christine G. Gourin and David J. Terris. Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2007) 137, 665-668.

8. A Novel adaptive wrist actigraphy algorithm for Sleep-Wake assessment in sleep apnea patients. Hedner J, Pillar G, Pittman DS, Zou D, Grote L, White D. SLEEP 2004; 27(8):1560-1566.

9. Detecting REM sleep from the finger: automatic REM sleep algorithm based on Peripheral Arterial Tone (PAT) and actigraphy. Herscovici S, Peer A, Papyan S, Lavie p. Physiological Measurement 2007; 28(2): 129-140.

10. Bresler M, Sheffy K, Pillar G, Preiszler M, Herscovici S, Differentiating between light and deep sleep stages using an Ambulatory Device Based on Peripheral Arterial Tonometry. Physiol Meas. 2008; 29(5): 571-584.

11. Pittman SD et al., Follow-up assessment of CPAP efficacy in patients with obstructive sleep apnea using an ambulatory device based on peripheral arterial tonometry. Sleep Breath (2006) 10: 123–131.

12. Townsend D, Sharma A, Brauer E, Scattarelli D, et al. Assessing Efficacy, Outcomes, and Cost Savings for Patients with Obstructive Sleep Apnea Using Two Diagnostic and Treatment Strategies. Sleep Diagnosis and Therapy 2007; 1(7): 1-8.

13. Berry RB, Hill G, Thompson L, McLaurin V, Randall M. Portable Monitoring and Auto-Titration versus Polysomnography for the Diagnosis and Treatment of Sleep Apnea. Sleep 2008; 31:1423-1431.

1 2 3 4 5 6 7 8 Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel