Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Aktualności

POLISOMNOGRAFIA - trzeci kurs z Medycyny Snu PTBS

2014-08-04

Uprzejmie informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, jakim cieszyły się poprzednie, pierwsze w Polsce kursy POLISOMNOGRAFIA Polskie Towarzystwo Badań nad Snem wspólnie z Narodową Fundacją Snu rozpoczyna prowadzenie następnego kursu POLISOMNOGRAFIA.

Jest to pierwszy z cyklu trzech kursów z Medycyny Snu.

Kurs POLISOMNOGRAFIA składa się z 5 spotkań szkoleniowych, z których każde będzie trwało dwa dni (sobota-niedziela).

Kalendarium kursu:

I spotkanie – 25-26.10.2014

II spotkanie – 8-9.11.2014

III spotkanie – 22-23.11.2014

IV spotkanie – 29-30.11.2014

V spotkanie – 6-7.12.2014

Ramowy program spotkania szkoleniowego:

9:00 – 13:00 szkolenie

13:00 – 14:00 przerwa na lunch

14:00 – 18:00 szkolenie

Od 20:00 – zajęcia praktyczne w pracowni PSG (tylko w soboty, w czasie II i III spotkania)

Miejsce prowadzenia zajęć:

Sale wykładowe oraz pracownia polisomnografii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9 W ramach kursu przewidziane są wykłady, ćwiczenia i wykonywanie badań polisomnograficznych. Do zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich 5 spotkaniach szkoleniowych.

Zakres tematyczny kursu:

Czynność bioelektryczna mózgu i powstawanie potencjałów komórkowych. EEG

Wymagane parametry techniczne aparatury. Środowisko pracowni PSG.

Ćwiczenia EEG.

Neurobiologia snu.

Fizjologia układów oddychania i krążenia we śnie.

Inne układy organizmu człowieka we śnie.

Kodowanie stadiów snu i ocena zdarzeń w czasie snu, ćwiczenia

Badania MSLT i MWT.

Aktygrafia, pulsoksymetria, badania przesiewowe, badania domowe, technologia PAT, wytyczne i standardy amerykańskie. Wycena wg kodów CPT.

Ćwiczenia – rejestracja i kodowanie PSG

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia wynosi 4750 zł. Dla członków PTBS, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich 4250 zł. W ramach tej kwoty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, kawę/herbatę/napoje zimne w czasie szkoleń oraz lunch w czasie przerwy na lunch. Osoby zakwalifikowane na kurs 25% kosztu szkolenia powinny przekazać na konto NFS (bank BGŻ nr konta 50 2030 0045 1110 0000 0261 6750) do 30.09.2014, resztę kwoty do dnia 24.10.2014 r.

Zapisy:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres fundacja.snu (at) gmail.com. Osoby zakwalifikowane na szkolenie (decyduje kolejność zgłoszeń) zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną. W mailu poinformujemy również o sposobach dokonania płatności.

Uwaga:

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona z powodu dużego znaczenia części praktycznej zajęć. Prosimy o rozważne zgłaszanie się na kurs – do zaliczenia i uzyskania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich pięciu spotkaniach szkoleniowych.

Terapia Poznawczo-Behawioralna Bezsenności w Poradni Zaburzeń Snu

2014-03-05

Od kwietnia 2014 r. Poradnia Zaburzeń Snu rozpoczyna prowadzenie grup terapeutycznych dla pacjentów z bezsennością.

Grupy będą prowadzone według programu terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności (CBT-I) składającego się z ośmiu 1,5 godzinnych spotkań.

Spotkania będą poświecone następującym zagadnieniom:

-leczenie behawioralne bezsenności (zasady planowania czasu snu, aktywności w ciągu dnia, wzmacniania rytmu snu)

-edukacja na temat snu, omówienie błędnych przekonań związanych ze snem

-nauka technik relaksacyjnych, poprawa umiejętności „wyciszania się” przed snem.

Spotkania prowadzone będą w 8-12 osobowych grupach z udziałem dwóch terapeutów psychologa i lekarza doświadczonych w leczeniu bezsenności.

Kwalifikacje do grupy wykonuje mgr Agnieszka Wrzosek-Borodiuk. Zapisy na konsultację telefonicznie (tel. 22 4582-611 w dni robocze w godzinach 8-16) lub poprzez email (awrzosek@ipin.edu.pl). Aby umówić się na spotkanie należy posiadać skierowanie do Poradni Zdrowia Psychicznego z zaznaczeniem, że jest to skierowanie na konsultację psychologiczną.

Światowy Dzień Snu

2014-02-18

14 marca 2014 r., już po raz siódmy ,obchodzony jest Światowy Dzień Snu.

Akcja zainicjowana przez WASM (World Association of Sleep Medicine) ma na celu przybliżenie medycznych i społecznych aspektów snu, uświadomienie społeczeństwu problemów z nim związanych oraz edukację pacjentów.

Tegoroczne hasło to "Sen dający wypoczynek, łatwe oddychanie, zdrowe ciało".

W związku z tym wydarzeniem pacjenci mający problemy ze snem, bądź też chcący upewnić się, że ich sen jest niezakłócony będą mogli spotkać się z lekarzami Ośrodka Medycyny Snu w celu konsultacji.

Spotkania te organizujemy w pierwszą sobotę po Światowym Dniu Snu tj. 15.03.14 r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres kontakt@sen-instytut.pl.

Szczegóły będziemy uzgadniać indywidualnie.

POLISOMNOGRAFIA - drugi kurs z Medycyny Snu PTBS

2013-12-11

Uprzejmie informujemy, że w związku z licznymi prośbami o przesunięcie terminu rozpoczęcia II kursu PSG na okres poświąteczny, podjęliśmy decyzję o zmianie terminu rozpoczęcia kursu.

W związku z tym kurs, zamiast 14.12 rozpocznie się 11.01.2014 czyli we wcześniej planowanym terminie II spotkania. Poniżej podajemy terminy wszystkich spotkań:

11-12.01.2014

 

18-19.01.2014

 

25-26.01.2014

 

1-2.02.2014

 

8-9.02.2014

 

Tak więc kurs zakończy się w planowanym wcześniej czasie, z dodatkowym spotkaniem 18-19.01.2014 r.

POLISOMNOGRAFIA - drugi kurs z Medycyny Snu PTBS

2013-11-29

Uprzejmie informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, jakim cieszył się pierwszy w Polsce kurs POLISOMNOGRAFIA Polskie Towarzystwo Badań nad Snem wspólnie z Narodową Fundacją Snu rozpoczyna prowadzenie następnego kursu POLISOMNOGRAFIA.
Jest to pierwszy z cyklu trzech kursów z Medycyny Snu.

Kurs POLISOMNOGRAFIA składa się z 5 spotkań szkoleniowych, z których każde będzie trwało dwa dni (sobota-niedziela).

Kalendarium kursu POLISOMNOGRAFIA:

I spotkanie – 14-15 XII 2013

II spotkanie – 11-12 I 2014

III spotkanie – 25-26 I 2014

IV spotkanie – 1-2 II 2014

V spotkanie – 8-9 II 20145

 

Ramowy program spotkania szkoleniowego:
9:00 – 13:00 szkolenie
13:00 – 14:00 przerwa na lunch
14:00 – 18:00 szkolenie
Od 20:00 – zajęcia praktyczne w pracowni PSG (tylko w soboty, w czasie II i III spotkania)

Miejsce prowadzenia zajęć:
Sale wykładowe oraz pracownia polisomnografii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9

W ramach kursu przewidziane są wykłady, ćwiczenia i wykonywanie badań polisomnograficznych. Do zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich 5 spotkaniach szkoleniowych.

Zakres tematyczny kursu:

Czynność bioelektryczna mózgu i powstawanie potencjałów komórkowych. EEG

Wymagane parametry techniczne aparatury. Środowisko pracowni PSG.

Ćwiczenia EEG.

Neurobiologia snu.

Fizjologia układów oddychania i krążenia we śnie.

Inne układy organizmu człowieka we śnie.

Neurofizjologia snu. Podstawy kodowania, ćwiczenia

Badania MSLT i MWT.

Aktygrafia, pulsoksymetria, badania przesiewowe, badania domowe, technologia PAT, wytyczne i standardy amerykańskie. Wycena wg kodów CPT.

Skale, testy psychologiczne i inne pomiary w diagnostyce zaburzeń snu.

Ćwiczenia – rejestracja i kodowanie PSG

 

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia wynosi 4750 zł. Dla członków PTBS, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich 4250 zł. W ramach tej kwoty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, kawę/herbatę/napoje zimne w czasie szkoleń oraz lunch w czasie przerwy na lunch. Osoby zakwalifikowane na kurs 25% kosztu szkolenia powinny przekazać do 2.12.2013, resztę kwoty do dnia 14.12.2013 r.

Zapisy:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres fundacja.snu (at) gmail.com.  Osoby zakwalifikowane na szkolenie (decyduje kolejność zgłoszeń) zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną. W mailu poinformujemy również o sposobach dokonania płatności.

Uwaga:

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona z powodu dużego znaczenia części praktycznej zajęć. Prosimy o rozważne zgłaszanie się na kurs – do zaliczenia i uzyskania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich pięciu spotkaniach szkoleniowych.

Czy medycynie snu w Polsce grozi zapaść?

2013-11-28

W projekcie zarządzenia przedstawionej przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w roku 2014 wartość punktowa procedury D36 Zaburzenia oddychania w czasie snu została obniżona z 24 na 14 punktów, a więc o ponad 40%! Zaproponowana nowa wartość punktowa procedury nie pokrywa kosztów wykonania badania polisomnograficznego.

Jednocześnie projekt zarządzenia nadal nie uwzględnia możliwości wykonywania badań snu w innych częstych zaburzeniach snu takich jak: parasomnie, zaburzenia rytmu okołodobowego, bezsenność. Schorzenia te powinny być leczone w oddziałach psychiatrycznych, które nie mają możliwości rozliczania wykonywanych badań jako procedur, tylko rozliczają koszty diagnozowania i leczenia za pomocą tak zwanego osobodnia.

Ta skrajnie niekorzystna propozycja zasad rozliczania kosztów diagnostyki i leczenia zaburzeń snu może doprowadzić do zapaści medycyny snu w Polsce.

Opinie i uwagi do projektu zarządzenia można nadsyłać do Funduszu do 9 grudnia 2013 r. na adres e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Uwagi, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.

Umowy na wykonywanie badań diagnostycznych w zaburzeniach snu

2013-08-14

Zapraszamy publiczne i prywatne placówki służby zdrowia do zawierania umów na wykonywanie badań diagnostycznych zaburzeń snu np. bezdechu sennego, nadmiernej senności w ciągu dnia, narkolepsji, zespołu niespokojnych nóg, zaburzeń rytmu okołodobowego.

Ośrodek Medycyny Snu oferuje wykonanie takich badań w krótkich terminach (2-6 tyg., w zależności od rodzaju badania).

W celu otrzymania oferty prosimy o przesłanie zapytania na adres email: kontakt@sen-instytut.pl lub kontakt telefoniczny z Dr Aleksandrą Wierzbicką tel. 22 4582-634

Anonimowa ankieta na temat doświadczeń związanych z “sennością za kierownicą”

2013-07-31

Uprzejmie prosimy o udział w badaniu ankietowym prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem w ramach europejskiego projektu pod patronatem Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Badanie kierowane jest do osób prowadzących samochód i dotyczy doświadczeń związanych z “sennością za kierownicą”. Ankieta jest anonimowa i składa się z 20 pytań.

By wypełnić ankietę prosimy wejść na adres: http://www.esrs.eu/sleepstudy.html

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu i czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Badanie wspiera serwis szkoleniowy EdukacjaMedyczna.pl

Badanie wspiera serwis dla lekarzy Konsylium24.pl

Badanie wspiera serwis dla lekarzy i pacjentów Medycyna Praktyczna

Badanie wspiera ogólnopolski miesięcznik "Ciężarówki"

Diagnozowanie dzieci z nadmierną sennością - podejrzeniem narkolepsji

2013-07-14

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości diagnozowania w naszym ośrodku dzieci z nadmierną sennością, podejrzeniem narkolepsji informujemy, że przyjęcie do Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest możliwe w przypadku osób powyżej 16 roku życia. U dzieci młodszych diagnostyka w kierunku narkolepsji jest możliwa poprzez skierowanie dziecka na badania diagnostyczne do Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ramach hospitalizacji w oddziale neurologii dziecięcej szpitala dziecięcego.

Lekarz planujący przyjęcie dziecka do oddziału neurologii dziecięcej termin badań snu powinien uzgodnić z Dr Aleksandrą Wierzbicką z 4-6 tygodniowym wyprzedzeniem.

Badanie EEG w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2013-06-27

Informujemy, że Pracownie EEG Zakładu Neurofizjologii Klinicznej (6 piętro, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa) oferują krótkie terminy i niskie ceny badań EEG dla dorosłych i dzieci (powyżej 10 roku życia).

Rejestracja: tel. 22 4582-761 lub 22 4582-634, w godz. 8:00-14:30 w dni robocze.

Na badania odpłatne EEG nie jest konieczne skierowanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel