Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Aktualności

European Narcolepsy Network

2013-06-04

Od maja 2013 r. Ośrodek Medycyny Snu jest członkiem European Narcolepsy Network (Europejska Sieć Narkolepsji, EU-NN), organizacji mającej na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat narkolepsji.

EU-NN wspiera również badania naukowe i projekty poszukujące nowych metod leczenia narkolepsji i poprawiające jakość życia osób chorych na narkolepsję.

Więcej informacji na temat European Narcolepsy Network dostępnych jest na stronie: http://www3.unil.ch/wpmu/eunn

Forum poświęcone ludziom chorym na narkolepsję

2013-05-19

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i zapoznania się z Forum Obudź Narkolepsję, które poświęcone jest ludziom cierpiącym z powodu tej choroby.

Ośrodki szkoleniowe Europejskiego Towarzystwa Badań nad Snem

2013-04-02

Od kwietnia 2013 r. Ośrodek Medycyny Snu został przyjęty do grupy ośrodków szkoleniowych Europejskiego Towarzystwa Badań nas Snem (European Sleep Research Society)

Sieć ośrodków szkoleniowych ESRS umożliwia odbywanie szkoleń z zakresu medycyny snu w ramach kilkutygodniowych stypendiów.

Więcej informacji na temat oferty szkoleniowej ESRS dostępnych jest na stronie: http:// www.esrs.eu/european-sleep-research-laboratories.html

POLISOMNOGRAFIA - pierwszy kurs z Medycyny Snu PTBS II Komunikat

2013-03-11

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Badań nad Snem wspólnie z Narodową Fundacją Snu rozpoczyna prowadzenie kursu POLISOMNOGRAFIA, będącego pierwszym z cyklu trzech kursów z Medycyny Snu.

Kurs POLISOMNOGRAFIA składa się z 5 spotkań szkoleniowych, z których każde będzie trwało dwa dni (sobota-niedziela).

Kalendarium kursu POLISOMNOGRAFIA:

I spotkanie – 20-21 IV 2013

II spotkanie – 11-12 V 2013

III spotkanie – 25-26 V 2013

IV spotkanie – 8-9 VI 2013

V spotkanie – 22-23 VI 2013

Ramowy program spotkania szkoleniowego:

9:00 – 13:00 szkolenie

13:00 – 14:00 przerwa na lunch

14:00 – 18:00 szkolenie

Od 20:00 – zajęcia praktyczne w pracowni PSG (tylko w soboty, w czasie II i III spotkania)

Miejsce prowadzenia zajęć:

sala wykładowa oraz pracownia polisomnografii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa, ul. Sobieskiego 9

W ramach kursu przewidziane są wykłady, ćwiczenia i wykonywanie badań polisomnograficznych. Do zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich 5 spotkaniach szkoleniowych.

Zakres tematyczny kursu:

Czynność bioelektryczna mózgu i powstawanie potencjałów komórkowych. EEG

Wymagane parametry techniczne aparatury. Środowisko pracowni PSG.

Ćwiczenia EEG.

Neurobiologia snu, melatonina.

Fizjologia układów oddychania i krążenia we śnie.

Inne układy organizmu człowieka we śnie.

Neurofizjologia snu. Podstawy kodowania, ćwiczenia

Badania MSLT i MWT.

Aktygrafia, pulsoksymetria, badania przesiewowe, badania domowe, technologia PAT, wytyczne i standardy amerykańskie. Wycena wg kodów CPT.

Skale, testy psychologiczne i inne pomiary w diagnostyce zaburzeń snu.

Ćwiczenia – rejestracja i kodowanie PSG

Koszt szkolenia:

Koszt szkolenia wynosi 4750 zł, dla członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 4250 zł. W ramach tej kwoty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, kawę/herbatę/napoje zimne w czasie szkoleń oraz lunch w czasie przerwy na lunch. Osoby zakwalifikowane na kurs 25% kosztu szkolenia powinny przekazać do 8.04.2013, resztę kwoty do dnia 26.04.2013 r.

Zapisy:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń pocztą elektroniczną na adres fundacja.snu (at) gmail.com. Osoby zakwalifikowane na szkolenie (decyduje kolejność zgłoszeń) zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną. W mailu poinformujemy również o sposobach dokonania płatności.

Uwaga:

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona z powodu dużego znaczenia części praktycznej zajęć. Prosimy o rozważne zgłaszanie się na kurs – do zaliczenia i uzyskania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach szkoleniowych.

Kurs "Polisomnografia"

2013-02-16

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Badań nad Snem wspólnie z Narodową Fundacją Snu rozpoczyna prowadzenie kursu POLISOMNOGRAFIA, będącego pierwszym z cyklu trzech kursów z medycyny snu.

Kurs POLISOMNOGRAFIA składa się z 5 spotkań szkoleniowych, z których każde będzie trwało dwa dni (sobota-niedziela). W ramach kursu przewidziane są wykłady, ćwiczenia i wykonywanie badań polisomnograficznych. Do zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich 5 spotkaniach szkoleniowych.

Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

W najbliższych dniach podamy informacje o dokładnym programie, kosztach i sposobach zapisania na kurs. Liczba miejsc jest ograniczona w związku z dużym znaczeniem części praktycznej i ćwiczeniowej kursu.

Narodowa Fundacja Snu

2013-02-15

Z radością informujemy o ustanowieniu Narodowej Fundacji Snu (NFS).

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa, naukowo-badawcza, medyczna w zakresie szeroko rozumianej problematyki snu oraz wspieranie rozwoju medycyny ze szczególnym uwzględnieniem medycyny snu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie fundacji http://www.nfs.org.pl

16 marca 2013 r. - 4. Europejski Dzień Narkolepsji

2012-11-22

Z okazji 4. Europejskiego Dnia Narkolepsji 16-17 marca 2013 r. odbędzie się w Madrycie sympozjum European Narcolepsy Network, którego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jest członkiem. Sympozjum będzie okazją na podsumowanie aktulanych badań i zaplanowanie nowych działań naukowych w celu opracowania skuteczniejszych metod leczenia tego ciężkiego schorzenia.

Diagnozowanie zaburzeń snu w ramach krótkoterminowego pobytu w oddziale psychiatrycznym

2012-08-01

Od pierwszego sierpnia 2012 r. Ośrodek Medycyny Snu rozpoczął diagnozowanie zaburzeń snu w ramach krótkoterminowego pobytu w oddziale psychiatrycznym (Oddział F6 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).

W trakcie hospitalizacji zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zaburzeń snu, przeprowadzana jest ocena jakości snu, senności w ciągu dnia oraz stanu psychicznego przy pomocy skal klinicznych. Wykonywane są ponadto badania aktygraficzne. Pobyt w szpitalu ma na celu również ustalenie leczenia.

W celu uzgodnienia przyjęcia do oddziału należy kontaktować się z Dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 8:30-9:00, tel. 022/4582-745.

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

2012-05-21

W dniach 5-6 października 2012 r. odbędzie się w Bydgoszczy VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Rejestracja uczestników trwa do 5 września 2012 Więcej informacji na stronie: http://www.konferencja.thebloom.pl/bydgoszcz-2012/

Obyśmy dobrze i zdrowo spali

2012-02-23

W dodatku Zdrowie i Uroda Gazety Stołecznej z dnia 23 lutego 2012 r. ukazała się rozmowa Redaktora Grzegorza Lisickiego z Dr Adamem Wichniakiem zatytułowana „Obyśmy dobrze i zdrowo spali”

Dr Wichniak odpowiada w niej na następujące pytania:

Co to właściwie są zaburzenia snu i czym grożą?

Kiedy zaczyna się bezsenność?

Czy Polacy za mało śpią w nocy?

Na jakie jeszcze zaburzenia snu cierpią Polacy?

Kiedy koszmary senne zaczynają być problemem?

Jak śpią „nocne marki” i „skowronki”?

Czy trzeba spać i śnić?

Jak spać, żeby się wyspać?

Czy melatonina leczy zaburzenia snu?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel