Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Aktualności

Kurs "Polisomnografia"

2013-02-16

Uprzejmie informujemy, że Polskie Towarzystwo Badań nad Snem wspólnie z Narodową Fundacją Snu rozpoczyna prowadzenie kursu POLISOMNOGRAFIA, będącego pierwszym z cyklu trzech kursów z medycyny snu.

Kurs POLISOMNOGRAFIA składa się z 5 spotkań szkoleniowych, z których każde będzie trwało dwa dni (sobota-niedziela). W ramach kursu przewidziane są wykłady, ćwiczenia i wykonywanie badań polisomnograficznych. Do zaliczenia kursu i otrzymania certyfikatu PTBS niezbędne jest uczestnictwo we wszystkich 5 spotkaniach szkoleniowych.

Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2013 r. w Warszawie.

W najbliższych dniach podamy informacje o dokładnym programie, kosztach i sposobach zapisania na kurs. Liczba miejsc jest ograniczona w związku z dużym znaczeniem części praktycznej i ćwiczeniowej kursu.

Narodowa Fundacja Snu

2013-02-15

Z radością informujemy o ustanowieniu Narodowej Fundacji Snu (NFS).

Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa, naukowo-badawcza, medyczna w zakresie szeroko rozumianej problematyki snu oraz wspieranie rozwoju medycyny ze szczególnym uwzględnieniem medycyny snu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie fundacji http://www.nfs.org.pl

16 marca 2013 r. - 4. Europejski Dzień Narkolepsji

2012-11-22

Z okazji 4. Europejskiego Dnia Narkolepsji 16-17 marca 2013 r. odbędzie się w Madrycie sympozjum European Narcolepsy Network, którego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jest członkiem. Sympozjum będzie okazją na podsumowanie aktulanych badań i zaplanowanie nowych działań naukowych w celu opracowania skuteczniejszych metod leczenia tego ciężkiego schorzenia.

Diagnozowanie zaburzeń snu w ramach krótkoterminowego pobytu w oddziale psychiatrycznym

2012-08-01

Od pierwszego sierpnia 2012 r. Ośrodek Medycyny Snu rozpoczął diagnozowanie zaburzeń snu w ramach krótkoterminowego pobytu w oddziale psychiatrycznym (Oddział F6 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).

W trakcie hospitalizacji zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zaburzeń snu, przeprowadzana jest ocena jakości snu, senności w ciągu dnia oraz stanu psychicznego przy pomocy skal klinicznych. Wykonywane są ponadto badania aktygraficzne. Pobyt w szpitalu ma na celu również ustalenie leczenia.

W celu uzgodnienia przyjęcia do oddziału należy kontaktować się z Dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 8:30-9:00, tel. 022/4582-745.

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

2012-05-21

W dniach 5-6 października 2012 r. odbędzie się w Bydgoszczy VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Rejestracja uczestników trwa do 5 września 2012 Więcej informacji na stronie: http://www.konferencja.thebloom.pl/bydgoszcz-2012/

Obyśmy dobrze i zdrowo spali

2012-02-23

W dodatku Zdrowie i Uroda Gazety Stołecznej z dnia 23 lutego 2012 r. ukazała się rozmowa Redaktora Grzegorza Lisickiego z Dr Adamem Wichniakiem zatytułowana „Obyśmy dobrze i zdrowo spali”

Dr Wichniak odpowiada w niej na następujące pytania:

Co to właściwie są zaburzenia snu i czym grożą?

Kiedy zaczyna się bezsenność?

Czy Polacy za mało śpią w nocy?

Na jakie jeszcze zaburzenia snu cierpią Polacy?

Kiedy koszmary senne zaczynają być problemem?

Jak śpią „nocne marki” i „skowronki”?

Czy trzeba spać i śnić?

Jak spać, żeby się wyspać?

Czy melatonina leczy zaburzenia snu?

Artykuł nt. bezsenności - Wyrwani z objęć Morfeusza

2012-02-17

W styczniowym numerze czasopisma Psychologia dziś (Psychologia dziś 2012;16(1):62-66) ukazał się komentarz Dr Adama Wichniaka do artykułu K. Spiegelhaldera i D. Riemanna „Wyrwani z objęć Morfeusza”.

Artykuł koncentruje się na trzech głównych tezach. 1) Bezsenność pierwotna nie jest spowodowana żadnym zaburzeniem somatycznym ani psychicznym. 2) Osoby chore na bezsenność doświadczają w nocy nadmiernego pobudzenia. W efekcie nie są w stanie odprężyć się psychicznie. 3) Nadmiernemu pobudzeniu towarzyszą zmiany fizjologiczne i strukturalne mózgu.

Sympozjum szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem - II Komunikat

2011-10-05

W dniu 18 listopada 2011 r. w dużej sali wykładowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, odbędzie się Sympozjum szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Udział w Sympozjum jest bezpłatny dla Członków Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki członkowskie (prosimy o posiadanie ze sobą dowodu wpłaty).

Dla pozostałych osób koszt udziału w Sympozjum wynosi 20 zł. W celu uniknięcia kolejek podczas rejestracji prosimy o wcześniejsze przelanie wyżej wymienionej kwoty na konto BRE BANK S.A. 51 1140 1010 0000 5280 8400 1001, tytuł przelewu Sympozjum Medycyna Snu 18.11.2011

Zgłoszenia na Sympozjum proszę kierować drogą elektroniczną na adres: neurofiz@ipin.edu.pl z podaniem: imienia i nazwiska, miejsca pracy, telefonu kontaktowego i adresu e-mail.

Program Sympozjum

Sesja I: Bezsenność

10:00-10:45

Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Prof. Waldemar Szelenberger

10:45-11:15

Leki przeciwdepresyjne w leczeniu bezsenności.

Dr Wojciech Jernajczyk

Przerwa 11:15:11:30

Sesja II: Zaburzenia oddychania związane ze snem

11:30-11:55

Obturacyjny bezdech senny – aktualności diagnostyki i terapii.

Prof. Robert Pływaczewski

11:55-12:20

Wpływ denerwacji tętnic nerkowych na występowanie zaburzeń oddychania w czasie snu.

Dr Przemysław Bieleń

12:20-12:45

Stres oksydacyjny u chorych na obturacyjny bezdech senny.

Dr Szczepan Cofta

12:45-13:15

Rola laryngologa w diagnozowaniu i leczeniu obturacyjnego bezdechu sennego.

Prof. Andrzej Kukwa

Przerwa 13:15-13:35

Sesja III: Zaburzenia snu w praktyce lekarza neurologa

13:35-14:00

Padaczka i stany napadowe związane ze snem.

Dr Aleksandra Wierzbicka

14:00-14:25

Zespół niespokojnych nóg i zaburzenia ruchowe związane ze snem.

Dr Michał Skalski

14:25:14:50

Narkolepsja i hipersomnie pochodzenia ośrodkowego.

Dr Adam Wichniak

Sympozjum wspierają finansowo firmy: Bionorica Polska, Medagro International, Respiromix.

Kto jest skowronkiem? A kto jest sową?

2011-10-03

W dniu dzisiejszym w audycji Cztery Pory Roku Pierwszego Programu Polskiego Radia, prowadzonej przez Sławę Bieńczycką i Romana Czejarka, odbyła się rozmowa z dr Aleksandrą Wierzbicką o śnie jesienno-zimowym. Rozmawiano m.in. o tym, kto jest skowronkiem i kto jest sową?

link do audycji Cztery Pory Roku

Test utrzymania czuwania - Maintenance of Wakefulness Test (MWT)

2011-09-30

Test utrzymania czuwania jest stosowany w medycynie snu do pomiaru jakości czuwania w ciągu dnia. Badanie umożliwia ocenę, czy osoba badana jest w stanie utrzymać czuwanie, mimo przebywania w monotonnych i sprzyjających zasypianiu warunkach.

Badanie składa się z czterech 40-minutowych testów, które osoba badana spędza w wygodnym fotelu, znajdującym się w cichym i słabo oświetlonym pomieszczeniu.

Wykonanie testu utrzymania czuwania wskazane jest u osób, które skarżą się na nadmierną senność, a wykonują pracę wymagającą pozostawania czujnym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel