Sleep Disorders Center at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw

Polish translation of English terms used in Sleep Medicine

A

ActigraphyAktygrafia
AdenotonsillectomyMigdałków wycięcie
ADHD, Attention deficit-hyperactivitydisorder (ADHD)ADHD, patrz Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
Adjustable oral appliancesAparaty regulowane wewnątrzustne
Advanced Sleep Phase Syndrome (ASPS)Zespół przyspieszonej fazy snu
AHI. Apnea-hypopnea index (AHI),AHI, Wskaźnik bezdechów i spłyconych oddechów
Allergic saluteSalut alergiczny
Allergic shinersCienie alergiczne
Alzheimer disease (AD)Alzheimera choroba
AmitriptylineAmitryptylina
AnhedoniaAnhedonia
Anterograde amnesiaNiepamięć wsteczna
AntidepressantsLeki przeciwdepresyjne
AntihistaminesLeki przeciwhistaminowe
ApneaBezdech
Arousal disordersZaburzenia wybudzenia
ArthritisZapalenie stawów
AsphyxiaZatrzymanie oddechu
AsthmaAstma
Automatic behaviorZachowanie automatyczne

B

Behavioral insomnia of childhoodBezsenność behawioralna u dzieci
Behavioral insomnia of childhood ,limit-setting sleep type,Bezsenność behawioralna u dzieci z braku dyscypliny
Behavioral insomnia of childhood, sleep-onset association typeBezsenność behawioralna u dzieci warunkowa
Benign neonatal sleep myoclonus,Łagodny mioklonus w czasie snu u noworodków
Benzodiazepine receptor agonists (BzRAs)Agoniści receptora benzodiazepinowego (BZDA)
Benzodiazepines (BZD)Benzodiazepiny (BZD)
Berlin questionnaireKwestionariusz berliński
Body mass indexWskaźnik masy ciała (body mass index, BMI)
Brief epileptic myoclonusKrótkie mioklonie padaczkowe
Bright light therapyFototerapia
BronchitisZapalenie oskrzeli
BronchodilatorsLeki rozszerzające oskrzela
BruxismBruksizm

C

C-reactive protein (CRP)Białko C-reaktywne (CRP)
CarbamazepineKarbamazepina
Cardiopulmonary sleep studiesBadania snu związane z układem krążeniowo-oddechowym
Cardiovascular diseaseChoroby układu krążenia
CataplexyKatapleksja
Catathrenia, expiratory groaningKatatrenia, jęki wydechowe w czasie snu
Central sleep apneaBezdech senny centralny
Cerebrovascular accident (CVA)Incydent mózgowo-naczyniowy (CVA)
Cheyne-Stokes respirationOddech Cheyne-Stokesa
Congestive heart failure (CHF)Niewydolność serca zastoinowa
Chloral hydrateWodzian chloralu
Chronic dyspneaDuszność przewlekła
Chronic painBól przewlekły
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
ChronotherapyChronoterapia
Circadian periodicityOkołodobowa periodyka
Circadian rhythmOkołodobowy rytm
Circadian rhythm sleep disorders (CRSDs)Zaburzenia rytmu okołodobowego
-Advanced sleep phase syndrome (ASPS)-Zespół przyspieszonej fazy snu
-Delayed sleep phase syndrome (DSPS)-Zespół opóźnionej fazy snu
-Free-running (nonentrained)-Rytm swobodnie biegnący (niewymuszony)
-Irregular sleep—wake type-Nieregularny rytm snu i czuwania
-Jet lag-Związane ze zmianą strefy czasu (typu Jet-lag)
-Shift-work sleep disorder (SWS)-Zaburzenia snu związane z pracą zmianową
ClaustrophobiaKlaustrofobia
ClomipramineKlomipramina
ClonazepamKlonazepam
Coffin-Lowry syndromeZespół Coffin-Lowry
Cognitive behavior therapy (CBT),Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
Confusional arousalsWybudzenie z dezorientacją
Continuous positive airway pressure (CPAP)Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
C-reactive protein (CRP)CRP, patrz białko C-reaktywne

Print Print | Contact Contact

created by Pawel