Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Polskie odpowiedniki angielskiego nazewnictwa w medycynie snu

D

Daytime somnolenceNadmierna senność w ciągu dnia
Daytime somnolence, clinical manifestations ofNadmierna senność, objawy kliniczne
Daytime somnolence, diagnostic features ofNadmierna senność, postępowanie diagnostyczne
Daytime somnolence, differential diagnosis ofNadmierna senność, diagnostyka różnicowa
Daytime somnolence, epidemiology ofNadmierna senność, epidemiologia
Daytime somnolence, management ofNadmierna senność, leczenie
Delayed Sleep Phase Syndrome (DSPTZespół opóźnionej fazy snu
DementiaOtępienie
DesipramineDezypramina
DextroamphetamineDekstroamfetamina
Diabetic peripheral neuropathyNeuropatia cukrzycowa
DiaphoresisPotliwość nadmierna
Diffuse Lewy body disease (DLBD), Choroba rozsianych ciał Lewy’ego (DLBD)
Dopamine antagonistsAntagoniści dopaminergiczni
Down syndromeZespół Downa
DysautonomiaDysautonomia
DyspepsiaNiestrawność
DyspneaDuszność

E

EczemaWyprysk
EmphysemaRozedma płuc
End-stage renal disease (ESRD)Niewydolność nerek schyłkowa
EnuresisMoczenie nocne
-primary-pierwotne
-secondary-wtórne
EpilepsyPadaczka
EstazolamEstazolam
EszopicloneEszopiklon
Excessive daytime sleepiness (EDS)Nadmierna senność w ciągu dnia
Excessive fragmentary myoclonusMioklonus częściowy nadmierny

F

FibromyalgiaFibromialgia
FluoxetineFluoksetyna
FlurazepamFlurazepam
Forced vital capacity (FVC), 31Maksymalna pojemność życiowa
Fragmentary myoclonus, 125Mioklonus częściowy
Functional outcomes of sleep Kwestionariusz funkcjonalnych następstw snu
Functional residual capacityCzynnościowa pojemność zalegająca

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel