Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Polskie odpowiedniki angielskiego nazewnictwa w medycynie snu

G

GabapentinGabapentyna
GastritisZapalenie błony śluzowej żołądka
Gastroesophageal reflux disease (GERD)Refluks żołądkowo-przełykowy
Gastrointestinal disordersZaburzenia żołądkowo-jelitowe

H

HumidifiersNawilżacze powietrza
HypercarbiaHiperkapnia
HyperphagiaŻarłoczność
HypersexualityLibido, zwiększone
HypersomniaHipersomnia
Hypersomnia, clinical manifestations ofHipersomnia, objawy kliniczne
Hypersomnia, diagnostic features ofHipersomnia, postępowanie diagnostyczne
Hypersomnia, differential diagnosis ofHipersomnia, diagnostyka różnicowa
Hypersomnia, epidemiology ofHipersomnia, epidemiologia
Hypersomnia, management ofHipersomnia, leczenie
Hypersomnia, sleep paralysisHipersomnia, porażenie przysenne
Hypersomnia, Epworth sleepiness scaleHipersomnia, skala senności Epworth
Hypersomnia, multiple sleep latency testHipersomnia, test wielokrotnej latencji snu (MSLT)
Hypersomnia, sleep diaryHipersomnia, dzienniczek snu
Hypersomnia, due to drug or substanceHipersomnia, związana z przyjmowaniem leków lub innych substancji
Hypersomnia, due to medical or neurologic disordersHipersomnia, związana z chorobami somatycznymi lub neurologicznymi
Hypersomnia, idiopathicHipersomnia, idiopatyczna
Hypersomnia, menstrual-associatedHipersomnia, związana z menstruacją
Hypersomnia, reccurentHipersomnia, nawracająca
Hypersomnia, unspecifiedHipersomnia, nieokreślona
HypertensionNadciśnienie tętnicze (NT)
Hypnagogic hallucinationsHalucynacje hipnagogiczne
Hypnic jerks Zrywania przysenne
HypnogramProfil snu (hipnogram)
Hypnopompic hallucinationHalucynacje hipnopompiczne
HypochondriasisHipochondria
Hypocretin-1Hipokretyna-1
HyponasalityMowa nosowa
HypopneaSpłycony oddech
HypoxemiaHipoksemia

I

Idiopathic hypersomniaHipersomnia idiopatyczna
Idiopathic hypersomnia with long sleep timeHipersomnia idiopatyczna z długim czasem snu
Idiopathic hypersomnia without long sleep timeHipersomnia idiopatyczna bez długiego czasu snu
Idiopathic hypersomnia mean sleep latencyHipersomnia idiopatyczna średnia latencja snu
ImipramineImipramina
IndiplonIndiplon
InsomniaBezsenność
Insomnia and depressionBezsenność w depresji
Insomnia chronicBezsenność przewlekła
Insomnia classificationBezsenność klasyfikacja
Insomnia classification based on durationBezsenność klasyfikacja w oparciu o czas trwania
Insomnia classification based on etiologyBezsenność klasyfikacja w oparciu o etiologię
-managementBezsenność leczenie
--using antidepressants--leki przeciwdepresyjne
--behavioral treatment --terapia behawioralna
--cognitive therapy--terapia poznawcza
--relaxation therapy--terapia relaksacyjna
--stimulus control instructions--kontrola bodźców zalecenia
--stimulus control therapy--technika kontroli bodźców
Insomnia medical disorders associated withBezsenność związana z chorobami somatycznymi
Insomnia medications associated withBezsenność związana z przyjmowaniem leków
Insomnia nonpharmacological treatmentBezsenność leczenie niefarmakologiczne
Insomnia pharmacologic treatmentBezsenność leczenie farmakologiczne
--antidepressants--leki przeciwdepresyjne
--antihistamines--leki przeciwhistaminowe
--antipsy chotic medications--leki przeciwpsychotyczne
--benzodiazepine receptoragonists (BzRAs)--agoniści receptora benzodiazepinowego
--melatonin--melatonina
--over-the-counter agents--środki dostępne bez recepty
Insomnia psychiatric disorder sassociated withBezsenność związana z zaburzeniami psychicznymi
Insomnia short-termBezsenność krótkotrwała
Insomnia sleep disorders associated withBezsenność związana z innymi zaburzeniami snu
Insufficient sleep syndrome,behaviorally inducedZespół niedoboru snu, wywołany zachowaniem
International classification of sleep disorders (ICSD)Międzynarodowa klasyfikacja zaburzeń snu (ICSD)
International classification of sleep disorders, second edition (ICSD-2) Międzynarodowa klasyfikaca zaburzeń snu, wydanie drugie (ICSD-2)
Irritable bowel syndromeZespół jelita drażliwego

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel