Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Polskie odpowiedniki angielskiego nazewnictwa w medycynie snu

M

Maintenance of wakefulness test (MWT)Test utrzymania czuwania (MWT)
Mallampati classificationKlasyfikacja Mallampati
Mandibular-advancement devicesAparaty wysuwające żuchwę
MelatoninMelatonina
Menopause and sleep qualityMenopauza i jakość snu
Menstrual-associated hipersomniaHipersomnia związana z menstruacją
Metabolic disordersZaburzenia metaboliczne
MethylphenidateMetylfenidat
MirtazapineMirtazapina
ModafinilModafinil
Monoamine oxidase inhibitor (MAOI)Inhibitor monoaminooksydazy (MAOI)
Motor disordersZaburzenia ruchowe
MSLT, Multiple sleep latency testMSLT, test wielokrotnej latencji snu
Multicomponent therapyTerapia wielowymiarowa
Multifaceted CBT, 49Multimodalna CBT
Multiple sclerosis (MS)Stwardnienie rozsiane
Multiple system atrophy (MSA)Zanik wieloukładowy (MSA)
Myoclonic epilepsyPadaczka miokloniczna
Myoclonic jerksZrywania miokloniczne
Myotonic dystrophyDystrofia miotoniczna

N

NarcolepsyNarkolepsja
Narcolepsy with cataplexy,Narkolepsja z katapleksją
Narcolepsy without cataplexyNarkolepsja bez katapleksji
Narcolepsy ,clinical manifestations ofNarkolepsja, objawy kliniczne
Narcolepsy , diagnostic features ofNarkolepsja, postępowanie diagnostyczne
Narcolepsy , differential diagnosis ofNarkolepsja, diagnostyka różnicowa
Narcolepsy, epidemiology ofNarkolepsja, epidemiologia
Narcolepsy, management ofNarkolepsja, leczenie
Narcolepsy, automatic behaviorNarkolepsja, zachowania automatyczne
Narcolepsy, hypnagogic hallucinationsNarkolepsja, halucynacje hipnagogiczne
Narcolepsy, hypnopompic hallucinations Narkolepsja, halucynacje hipnopompiczne
Narcolepsy, periodic limb movement disorder (PLMD)Narkolepsja, okresowe ruchy kończyn w czasie snu (PLMD)
Narcolepsy, restless legs syndrome (RLS)Narkolepsja, zespół niespokojnych nóg (RLS)
Narcolepsy, sleep paralysisNarkolepsja, porażenie przysenne
Niemann-Pick diseaseChoroba Niemann-Picka
NightmaresKoszmary senne
Nocturnal dyspneaDuszność nocna
Nocturnal oxygen supplementationTlenoterapia, nocna
Nocturnal paroxysmal dystonia (NPD)Nocna napadowa dystonia (NPD)
Nocturnal polysomnographyPolisomnografia
Nocturnal wheezingŚwiszczący oddech nocny
Nonorganic hypersomniaHipersomnia nieorganiczna
Nonrapid eye movement (>NREM) sleepSen bez szybkich ruchów oczu (NREM)

O

Obesity, and snoringOtyłość i chrapanie
Obstructive apnea polysomnographic featuresBadanie polisomnograficzne w bezdechu sennym obturacyjnym
Obstructive sleep apnea (OSA)Obturacyjny bezdech senny
Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS)Zespół obturacyjnego bezdechu ispłyconego oddechu w czasie snu
Olivopontocerebellar atrophy (OPCA)Zanik oliwkowo-mostowo-móżdżkowy
Oppositional defiant disorder (ODD)Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
Oral appliancesAparaty wewnątrzustne
OSA. see Obstructive sleep apnea (OSA)OSA, patrz bezdech senny obturacyjny
OSAHS. see Obstructive sleep apnea—hypopnea syndrome (OSAHS)OSAHS, patrz Zespół obturacyjnego bezdechu i spłyconego oddechu w czasie snu

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel