Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Polskie odpowiedniki angielskiego nazewnictwa w medycynie snu

P

ParasomniasParasomnie
Parasomnias associated with REM sleepParasomnie związane ze snem REM
Nocturnal spellsMówienie przez sen
Parkinson disease (PD)Choroba Parkinsona (PD)
Partial arousal parasomniasParasomnie z częściowym wybudzeniem
Peptic ulcer diseaseChoroba wrzodowa żołądka
Periodic limb movement disorder (PLMD) Okresowe ruchy kończyn w czasie snu (PLMD)
Phenytoin, 5 Fenytoina
Physiologic (Organic) hipersomniaHipersomnia fizjologiczna (organiczna)
Pickwickian syndromeZespół Pickwicka
PLMD. see Periodic limb movement disorder (PLMD)PLMD. Patrz okresowe ruchy kończyn w czasie snu
PolycythemiaCzerwienica
Polysomnogram interpretationPolisomnogram, interpretacja badania
Polysomnography (PSG) Polisomnofrafia (PSG)
-EEG electrode placement-ustawienie elektrod EEG
Prader-Willi syndromeZespół Pradera-Willi’ego
PramipexolePramipeksol
Primary insomniaBezsenność pierwotna
Primary snoringChrapanie pierwotne
Propriospinal myoclonus (PSM),Mioklonie rdzeniowe propriospinalne (PSM)
Psychostimulants, Leki psychostymulujące
Pulsus paradoxusTętno dziwaczne

R

RamelteonRamelteon
Rapid eye movement (REM) sleep Sen z szybkimi ruchami oczu (REM)
Rapid eye movement-sleep behavior disorder (RBD)Zaburzenia zachowania w czasie snu REM (RBD)
Renal diseaseChoroby nerek
Respiratory disordersZaburzenia oddychania
Respiratory inductive plethysmography (RIP)Pletyzmografia indukcyjna czynności oddechowej
Respiratory-related arousal (REAs)Wzbudzenie związane z oddechem (REA)
Restless legs syndrome (RLS) Zespół niespokojnych nóg
Restless legs syndrome ,clinical manifestations ofZespół niespokojnych nóg, objawy kliniczne
Restless legs syndrome , diagnostic features ofZespół niespokojnych nóg, postępowanie diagnostyczne
Restless legs syndrome , differential diagnosis ofZespół niespokojnych nóg, diagnostyka różnicowa
Restless legs syndrome, epidemiology ofZespół niespokojnych nóg, epidemiologia
Restless legs syndrome, management ofZespół niespokojnych nóg, leczenie
Restless legs syndrome, early onset typeZespół niespokojnych nóg o wczesnym początku
Restless legs syndrome, late onset typeZespół niespokojnych nóg o późnym początku
Retinal petechiae Wybroczyny siatkówki
Rhythmic movement disorder (RMD)Zaburzenia z rytmicznymi ruchami w czasie snu (RMD)

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel