Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Polskie odpowiedniki angielskiego nazewnictwa w medycynie snu

S

SchizophreniaSchizofrenia
SDB. see Sleep-disordered breathing (SDB)SDB, patrz zaburzenia oddychania w czasie snu
Second-wind phenomenonObjaw „drugiego oddechu”
Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI)Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI)
Shift-work sleep disorder (SWSD)Zaburzenia snu z wiązane z pracą zmianową
SIDS. see Sudden infant death syndrome (SIDS)SIDS, patrz Zespół nagłej śmierci niemowląt
Sleep in children with behavioral and mood disordersSen u dzieci z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami nastroju
Sleep in children with chronic medical conditionsSen u dzieci w schorzeniach przewlekłych
Sleep in children with developmental disabilitySen u dzieci w zaburzeniach rozwoju
Sleep in children with neurological disordersSen u dzieci w chorobach neurologicznych
Sleep in dementiaSen w otępieniu
Sleep in epilepsySen w padaczce
Sleep in multiple sclerosisSen w stwardnieniu rozsianym
Sleep in cardiovascular diseaseSen w chorobach układu krążenia
Sleep and medical disordersSen w chorobach somatycznych
Sleep in cardiovascular diseaseSen w chorobach układu krążenia
Sleep in gastrointestinal disordersSen w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych
Sleep in metabolic disordersSen w zaburzeniach metabolicznych
Sleep in renal diseaseSen w niewydolności nerek
Sleep in respiratory disordersSen w chorobach układu oddechowego
Sleep in motor disordersSen w zaburzeniach ruchowych
Sleep in special populationsSen w wybranych populacjach
Sleep stagesStadia snu
Sleep stages of, according to Rechtschaffen and Kales (R-K) criteriaStadia snu wg kryteriów Rechtschaffena i Kalesa (R-K)
Sleep apneaBezdech senny
Sleep attacksAtaki snu
Sleep consolidationSnu konsolidacja
Sleep diaryDzienniczek snu
Sleep differences in age groupsSen w grupach wiekowych
-adolescents (12 to 18 years)-okres dojrzewania (12-18 rż.)
-infants (2 to 12 months)-okres niemowlęcy (2-12 mż.)
-newborns (0 to 2 months)-okres noworodkowy (0-2 mż.)
-preschoolers (3 to 5 years)-okres przedszkolny (3-5 rż.)
-school-aged children (6 to 12 years)-okres szkolny (6-12 r)
-toddlers (12 months to 3 years) -okres poniemowlęcy (12 mż.-3 rż.)
Sleep-disordered breathing (SDB)Zaburzenia oddychania w czasie snu (SDB)
-asthma-astma
-central sleep apnea-bezdech senny centralny
-chronic pulmonary obstructive disease (COPD)-przewlekła obturacyjna choroba płuc (POCHP)
-obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS)-zespół obturacyjnego bezdechu/spłyconego oddechu w czasie snu (OSAHS)
-primary snoring-chrapanie pierwotne
-upper airway resistance syndrome (UARS)-zespół zwiększonej oporności w górnych drogach oddechowych (UARS)
Sleep disordersZaburzenia snu
Sleep disorders in childrenZaburzenia snu u dzieci
Sleep disorders in older adultsZaburzenia snu u starszych dorosłych
Sleep disorders questionnaireKwestionariusz zaburzeń snu
Sleep disturbances and antiepileptic drugsZaburzenia snu i leki przeciwpadaczkowe
Sleep disturbances and cardiovascular diseaseZaburzenia snu i choroby układu krążenia
Sleep disturbances and chronic painZaburzenia snu i ból przewlekły
Sleep disturbances in diabetes mellitusZaburzenia snu i cukrzyca
Sleep disturbances and gastrointestinal disordersZaburzenia snu i zaburzenia żołądkowo-jelitowe
Sleep disturbances and irritable bowel syndromeZaburzenia snu i zespół nadwrażliwego jelita
Sleep disturbances and medical disordersZaburzenia snu i choroby somatyczne
Sleep disturbances and metabolic disordersZaburzenia snu i zaburzenia metaboliczne
Sleep disturbances and neurological disordersZaburzenia snu i choroby neurologiczne
Sleep disturbances and dementiaZaburzenia snu i otępienie
Sleep disturbances and epilepsyZaburzenia snu i padaczka
Sleep disturbances and multiple sclerosis (MS)Zaburzenia snu i stwardnienie rozsiane
Sleep disturbances and renal diseasesZaburzenia snu i choroby nerek
Sleep disturbances and respiratory diseasesZaburzenia snu i choroby układu oddechowego
Sleep disturbances populations at risk forZaburzenia snu i grupy zwiększonego ryzyka
-older adults-starsi dorośli
-women-kobiety
Sleep enuresisMoczenie nocne
Sleep hygieneHigiena snu
Sleep hygiene biweekly follow-upHigiena snu, ocena dwutygodniowa
Sleep hygiene circadian factorsHigiena snu, czynniki okołodobowe
Sleep hygiene drug effectsHigiena snu, wpływ leków
Sleep hygiene homeostatic factorsHigiena snu, czynniki homeostatyczne
Sleep hygiene rulesZasady higieny snu
Sleep-onset REM periods (SOREMPs)Zasypianie snem REM
Sleep paralysisPorażenie przysenne
Sleep regulationRegulacja snu
Sleep-related breathing disorders (SRBDs)Zaburzenia oddychania w czasie snu (SRBDs)
Sleep-related expiratory groaningJęki wydechowe nocne
Sleep-related leg crampsBolesne skurcze łydek w czasie snu
Sleep-related movement disordersZaburzenia ruchowe w czasie snu
Sleep restriction therapyTechnika redukcji czasu snu
Sleep-stage scoringKodowanie stadiów snu
-electroencephalogram recording criterion-elektroencefalografia, kryteria rejestracji
-electroencephalographic activity-czynność bioelektryczna mózgu
-alpha activity-czynność alfa
-beta activity-czynność beta
-delta activity-czynność delta
-K complexes-kompleksy K
-sleep spindles-wrzeciona snu
-theta activity-czynność theta
-electromyographic recording-elektromiografia
-electrooculogram recording-elektrookulografia
Sleep talkingMówienie przez sen
Sleep terrorsLęki nocne
-clinical presentation of-obraz kliniczny
-diagnostic evaluation of-postępowanie diagnostyczne
-differential diagnosis of-diagnostyka różnicowa
-epidemiology of-epidemiologia
-management of-leczenie
SleepwalkingSennowłóctwo, Lunatyzm
Slow-wave sleep (SWS)Sen wolnofalowy (SWS)
Snoring Chrapanie
Snoring, algorithm for approaching patients withChrapanie, schemat postępowania z pacjentem
Snoring, surgical treatment forChrpanie, leczenie operacyjne
Sodium oxybate (GHB)Hydroksymaślan sodu (GHB)
Somniloquy. see Sleep talking Somnilokwia, patrz mówienie przez sen
SOREMPs. see Sleep-onset REM periods (SOREMPs)SOREMPs, patrz Zasypianie snem REM
Stimulus control therapyTechnika kontroli bodźców
Subarachnoid hemorrhage (SAH)Krwawienie podpajęczynówkowe (SAH)
Subdural hematomaKrwiak podtwardówkowy
Sudden infant death syndrome (SIDS)Zespół nagłej śmierci niemowląt (SIDS)
SundowningZespół zachodzącego słońca
Suprachiasmatic circadian generatorNadskrzyżowaniowy ośrodek rytmu okołodobowego
Suprachiasmatic nucleus (SCN),137 Jądro nadskrzyżowaniowe
Sympathomimetic agents, 91Leki sympatykomimetyczne

T

TachycardiaTachykardia
TachyphylaxisTachyfilaksja
TachypneaTachypnoe
TemazepamTemazepam
Thioridazine hydrochlorideTiorydazyny chlorowodorek
Tongue-retaining devicesAparaty przytrzymujące wysunięty język
TracheostomyTracheostomia
Transesophageal balloon manometryManometria przezprzełykowa
Transient REM-sleep myoclonusPrzemijający mioklonus w czasie snu REM
TrazodoneTrazodon
TriazolamTriazolam
Tricyclic antidepressants (TCAs)Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne
TripodingPozycja podparta trójkątna

U

UARS. see Upper airway resistance syndromeUARS, patrz zespół zwiększonej oporności w górnych drogach oddechowych
Ultradian sleep cycleUltradialny cykl snu
Upper airway resistance syndromeZespół zwiększonej oporności w górnych drogach oddechowych (UARS)
Uremia,Mocznica
Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP)Uvulopalatopharyngoplastyka (UPPP)

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel