Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Badania naukowe

Temat

Osoba prowadząca

Zastosowanie leków przeciwdepresyjnych w leczeniu przewlekłych zaburzeń snu.

Dr med. Wojciech Jernajczyk

Lek. med. Anna Sobańska

Stopień senności pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w zależności od leczenia farmakologicznego, powiązanie z obrazem EEG.

Dr med. Adam Wichniak

Jakość życia w narkolepsji.

Lek. med. Aleksandra Wierzbicka

Zastosowanie fototerapii w leczeniu zaburzeń rytmu okołodobowego.

Dr med. Wojciech Jernajczyk

Lek. med. Anna Sobańska

Zaburzenia snu i zespół niespokojnych nóg u pacjentów z ataksją rdzeniowo-móżdżkową (SCA).

Lek. med. Aleksandra Wierzbicka

Dr n. med. Maria Rakowicz

Automatyczne wykrywanie wrzecion snu. Plakat

Dr Mirosław Łątka

Jakub Jernajczyk

Dr med. Wojciech Jernajczyk

Funkcjonowanie, okołodobowy rytm i poziom aktywności oraz senność w trakcie dnia u chorych na schizofrenię po pierwszym epizodzie psychotycznym.

Dr med. Adam Wichniak

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel