Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Badania naukowe

Temat

Osoba prowadząca

Zastosowanie leków przeciwdepresyjnych w leczeniu przewlekłych zaburzeń snu.

Dr med. Wojciech Jernajczyk

Prof. Adam Wichniak

Stopień senności pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w zależności od leczenia farmakologicznego, powiązanie z obrazem EEG.

Prof. Adam Wichniak

Jakość życia w narkolepsji.

Dr med. Aleksandra Wierzbicka

Zastosowanie fototerapii w leczeniu zaburzeń rytmu okołodobowego.

Dr med. Wojciech Jernajczyk

Prof. Adam Wichniak

Zaburzenia snu i zespół niespokojnych nóg

Prof. Adam Wichniak

Automatyczne wykrywanie wrzecion snu. Plakat

Prof. Mirosław Łątka

Jakub Jernajczyk

Dr med. Wojciech Jernajczyk

Funkcjonowanie, okołodobowy rytm i poziom aktywności oraz senność w trakcie dnia u chorych na schizofrenię po pierwszym epizodzie psychotycznym.

Prof Adam Wichniak

Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

mgr Joanna Salbert

mgr Aleksandra Augustyn

mgr Joanna Szmyd

Prof. Adam Wichniak

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel