Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i NeurologiiOdpłatne badania snu, EEG i potencjałów wywołanych

W Zakładzie Neurofizjologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii istnieje możliwość odpłatnego wykonania następujących badań diagnostycznych u osób dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia.

Czas oczekiwania na termin badania EEG i potencjałów wywołanych wynosi 1-4 dni, na badania snu kilka tygodni. Wyniki badań EEG i potencjałów wywowałnych wydawane są w dniu badania lub w dniu kolejnym, badań snu w ciągu 7 dni.

Lp.

Badanie

Opis

Cena (zł)

2

Badanie polisomnograficzne bez nocy adaptacyjnej

Jest to pełne badanie snu ze wzrokową i automatyczną analizą stadiów snu, parametrów układu krążenia i oddechowego, wysycena krwi tlenem, EKG i ruchów kończyn podczas snu.

1300

3

Badanie zaburzeń oddychania w czasie snu

Jest to badanie wykonywane w celu wstępnego potwierdzenia/wykluczenia bezdechu sennego. Obejmuje ocenę parametrów układu krążenia oddechowego, wysycenia kewi tlenem, chrapania. Nie jest wykonywana ocena stadiów snu.

460

4

Wielokrotny test latencji snu (MSLT)

Jest to badanie wykonywane w diagnostyce nadmiernej senności w ciągu dnia. Polega ono na rejestracji szybkości zasypiania/ czynności mózgu podczas pięciu drzemek, zaplanowanych co 2 godziny w ciągu dnia.

720

5

Test utrzymania czuwania (MWT)

Jest to badanie stosowane do pomiaru jakości czuwania w ciągu dnia. Badanie składa się z czterech 40-minutowych testów, które osoba badana spędza w wygodnym fotelu, w ciemnym cichym pomieszczeniu. Podczas każdego testu rejestrowana jest czynność bioelektryczna mózgu (EEG). Wykonanie testu utrzymania czuwania wskazane jest u osób, które skarżą się na nadmierną senność, a wykonują pracę wymagającą pozostawania czujnym.

720

6

Aktygrafia

Jest to badanie polegające na rejestrowaniu aktywności ruchowej w celu oceny ruchów kończyn podczas snu, oceny czasu snu, oceny rytmu sen-czuwanie.

3 noce:190

powyżej 3 nocy:520

7

Badanie EEG rutynowe

Badanie ocenia czynność bioelektryczną mózgu, rejestrowaną w stanie spoczynku oraz podczas metod aktywacyjnych (hiperwentylacji i fotostymulacji). Badanie trwa ok. 20 min.

120

8

Badanie EEG po bezsennej nocy

Badanie EEG wykonywane po nieprzespanej nocy, podczas którego rejestruje się czynność bioelektryczną mózgu podczas czuwania, senności i snu. Badanie wykonuje się głównie w diagnostyce padaczki

160

9

Badanie Video-EEG

Badanie polega na jednoczesnej rejestacji EEG i obrazu wideo. Badanie trwa 60 minut

200

10

Wzrokowe potencjały wywoływane VEP

Badanie polega na rejestracji potencjałów elektrycznych znad kory wzrokowej podczas stymulacji bodźcem wzrokowym. Badanie jest szczególnie przydatne w diagnostyce stwardnienia rozsianego i niektórych retinopatii

124

11

Słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu BAEP

Badanie polega na rejestracji potencjałów elektrycznych wywołanych bodźcem słuchowym. Jest obiektywną metodą diagnostyczną, pozwalającą na ocenę progu słyszenia i różnicowanie zaburzeń słuchu

102

Badania są wykonywane przez Pracownię EEG i Badania Snu oraz Pracownię Potencjałów Wywołanych, Zakład Neurofizjologii Klinicznej, 6 piętro, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa.

Rejestracja: tel. 22 4582-634, w godz. 8:30-14:30 w dni robocze.

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel