Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Międzynarodowa klasyfikacja zaburzeń snu, wydanie drugie (ICSD-2)

(American Academy of Sleep Medicine, 2005)

Rozdziały

II. Zaburzenia oddychania związane ze snem

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel