Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Czasopismo SEN

Czasopismo SEN

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

Oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, półrocznik dla przedstawicieli różnych specjalności zajmujących się problematyką snu. Każdy numer czasopisma dostarcza Czytelnikom aktualnej wiedzy. Obok prac o charakterze naukowo-badawczym dla szerokiego grona odbiorców przygotowano część edukacyjną. Pismo zawiera prace oryginalne - kliniczne i eksperymentalne, artykuły poglądowe, prace kazuistyczne i listy. Autorami nadsyłanych prac są przedstawiciele różnych dziedzin medycyny i nauk podstawowych, prezentujący najnowsze osiągnięcia w dziedzinie somnologii i medycyny snu.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel