Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Podręcznik Medycyny Snu. Autor: Alon Avidan

Podręcznik Medycyny Snu. Autor: Alon Avidan. Wydawca: Medipage

Ten kieszonkowy podręcznik jest praktycznym przewodnikiem diagnozowania i leczenia zaburzeń snu. Został napisany przez wyróżniających się ekspertów w dziedzinie medycyny snu i zawiera szeroki, wielodyscyplinarny zakres tematów z neurologii, pulmonologii, psychiatrii i pediatrii.

Poszczególne rozdziały obejmują następujące zagadnienia: wprowadzenie do zaburzeń snu, choroby współistniejące z tymi zaburzeniami oraz opis głównych zaburzeń snu z uwzględnieniem danych epidemiologicznych, kryteriów diagnostycznych, diagnostyki różnicowej, metod diagnostycznych, leczenia oraz dalszej obserwacji i postępowania. Wszystkie rozdziały są zgodne z nową Międzynarodową Klasyfikacją Zaburzeń Snu, która jest przedstawiona w odpowiednim dodatku książki, wraz z odpowiadającymi kodami wg klasyfikacji ICD-9.

Ta niezwykle ważna publikacja zawiera:

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel