Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii


Mgr psych. Maria Kłosińska

Mgr psych. Maria Kłosińska, psycholog

Psycholog w III Klinice Psychiatrycznej i Ośrodku Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Tel. 22 4582-674

Fax. 22 842-40-87

e-mail: mklosinska@ipin.edu.pl

Odbyte Szkolenia z Medycyny Snu:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Członkostwa w Towarzystwach Naukowych:

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Obszary działalności klinicznej:

Prowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej bezsenności w formie grupowej i indywidualnej

Terapia poznawczo-behawioralnej osób dorosłych z wykorzystaniem elementów z Terapii Schematów

Praca z osobami chorującymi na zaburzenia afektywne (depresję, chorobę afektywną dwubiegunową), bezsenność, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości oraz przechodzącymi kryzysy życiowe

Terapia indywidualna, terapia grupowa, zajęcia psychoedukacyjne, szkolenia z zakresu asertywności, skutecznej komunikacji i technik relaksacyjnych

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel