Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii


Dr n. med. Wojciech Jernajczyk

Dr n. med. Wojciech Jernajczyk specjalista psychiatra, neurofizjolog kliniczny

Kierownik Zakładu Neurofizjologii Klinicznej i Ośrodka Medycyny Snu

Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Tel. 022/ 4582-713

Fax. 022/ 4582-817

e-mail: jernajcz@ipin.edu.pl

Odbyte Szkolenia z Medycyny Snu:

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Klinika Chorób Układu Nerowego, Uniwersytet w Getyndze, Niemcy

Ośrodek Medycyny Snu, Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Kalifornijski w San Diego, USA

Ośrodek Medycyny Snu, Scripps Clinic, San Diego, USA

Instytut Psychiatrii, Maudsley Hospital w Londynie, Wielka Brytania

Członkostwa w Towarzystwach Naukowych:

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem (Prezes)

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej

European Sleep Research Society

Obszary działalności klinicznej:

zaburzenia psychiczne, medycyna snu (szczególnie bezsenność, zaburzenia snu w wieku podeszłym, zaburzenia rytmu okołodobowego, hipersomnie)

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel