Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Czynniki utrwalające bezsenność (perpetuating factors)

W behawioralnym modelu powstawania bezsenności, tzw. trójczynnikowym modelu Spielmana) jako czynniki utrwalające bezsenność określa się te zachowania pacjenta, które powodują przejście bezsenności w bezsenność przewlekłą. Najważniejszą rolę w utrwalaniu bezsenności odgrywają następujące czynniki: zbyt długi czas leżenia w łóżku (tzn. powyżej 7-7,5 godzin), poranne dosypianie, po nieprzespanej nocy, dosypianie i kładzenie się do łóżka w ciągu dnia, po nieprzespanej nocy, nieregularne pory wstawania rano, pozostawanie w nocy w łóżku i próby zaśnięcia na siłę, gdy sen nie przychodzi, niska aktywność fizyczna w ciągu dnia.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel