Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Somnambulizm

Zaburzenie snu z grupy parasomnii polegające na siadaniu, wstawaniu z łóżka, rzadziej chodzeniu podczas snu. Ataki somnambulizmu występują najczęściej w pierwszej połowie nocy podczas snu głębokiego (stadia 3 i 4 NREM). Somnambulizm występuje często u dzieci w wieku 4-8 lat. W tej grupie wiekowej częstość tego zaburzenia wynosi nawet do 30%, zaburzenie jest związane z dojrzewaniem układu nerwowego, podawanie leków jest z reguły niewskazane. U osób dorosłych częstość somnambulizmu wynosi około 1%, jeśli ataki somnambulizmu nie były obecne w dzieciństwie, a pojawiły się dopiero w wieku dorosłym konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki neurologicznej.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel