Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Badanie polisomnograficzne (cz.2)

Jest najbardziej dokładnym badaniem wykonywanym w celu diagnostyki zaburzeń snu i nadmiernej senności w trakcie dnia. Wykonanie badania polisomnograficznego jest możliwe w specjalnie do tego przygotowanych ośrodkach medycyny snu. Listę ośrodków wykonujących takie badania można zaleźć na stronach Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Badanie polisomnograficzne polega na jednoczesnej rejestracji w czasie snu szeregu parametrów fizjologicznych. Najważniejsze z nich to:

Rejestracja tych parametrów umożliwia dokładne opisanie jakości snu. W tym celu otrzymany zapis snu koduje się wg uznanych międzynarodowych standardów tzw. kryteriów Rechtschaffena i Kalesa z 1968 r. Rejestracja EEG i opis stadiów snu poza badaniem jakości snu jest wykorzystywana również w diagnostyce parasomni i ich różnicowaniu od napadów padaczkowych.

Rejestracja tych parametrów jest wykonywana w celu diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu. Pomiar saturacji krwi wykonywany jest w celu określenia jak bardzo stwierdzane podczas snu bezdechy przekładają się na spadki wysycenia krwi tlenem.

Rejestracja EKG służy wykluczeniu zaburzeń rytmu serca podczas snu, oraz w przypadku zastosowania więcej niż jednego kanału EKG wykluczeniu niedotlenienia mięśnia sercowego w czasie snu.

Rejestracja EMG z kończyn dolnych wykorzystywana jest w diagnostyce zespołu niespokojnych nóg i okresowych ruchów kończyn podczas snu.

W razie wskazań możliwe jest rejestrowanie dalszych parametrów fizjologicznych:

Nasz ośrodek posiada dwa pomieszczenia przystosowane do wykonywania badań snu. Badania wykonywane są przy użyciu nowoczesnych cyfrowych polisomnografów EEG-SleepDigiTrack firmy Elmiko, polisomnografu Comet AS40 i polisomnografu przenośnego (holterowskiego) AURA PSG firmy GRASS TELEFACTOR, umożliwiającego badania w trybie ambulatoryjnym tzn. w warunkach domowych.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel