Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Zespół przyśpieszonej fazy snu (Advanced Sleep Phase Syndrome - ASPS)

Jest jednym z częstszych zaburzeń rytmu okołodobowego, szczególnie u osób w wieku powyżej 60 r.ż. Zaburzenie to powstaje w wyniku braku zgodności pomiędzy własnym, wewnętrznym, biologicznie preferowanym przez człowieka rytmem snu i aktywności (rytmem endogennym), a rytmem chodzenia spać i wstawania narzuconym przez normy społeczne, związanym z 24-godzinnym rytmem czasu ziemskiego. Istotą zaburzenia jest pojawianie się wieczorem senności i chodzenie spać, o co najmniej kilka godzin wcześniej, niż u osoby ze zwykłymi porami snu i aktywności. Typowe pory snu dla osoby z ASPS to godziny od 19-21 wieczorem do 3-5 rano. Jeśli możliwe jest chodzenie spać w tych porach sen osób z ASPS jest prawidłowy tzn. prowadzi do wypoczęcia. W przypadku narzuconych pór snu przez normy społeczne osoby cierpiące na ASPS wieczorem mają ogromne trudności z utrzymaniem czuwania oraz regularnie budzą się kilka godzin przez zwyczajowym czasem wstawania innych domowników. Jeśli próbują rozpocząć wtedy aktywność narażają się na zarzut, że przeszkadzają innym spać i głównie z tego powodu szukają pomocy lekarskiej, prosząc o przepisanie leków wydłużających sen. Metodami leczenia ASPS z wyboru są: terapia światłem (fototerapia) w godzinach wieczornych oraz terapia behawioralna.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel