Sleep Disorders Center at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw

Cooperation

Klinika Ortolaryngologii Oddziału Stomatologii AM w Warszawie

ul Stępińska 19/25, 00-735 Warszawa, Poland

Prof. dr hab. med. Andrzej Kukwa

Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland

Dr inż. Mirosław Łątka

Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska

ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa, Poland

Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Jacek Lewenstein

Sleep Didorders Center, University of Regensburg

Universitätsstrasse 84, D-93042 Regensburg, Germany

Jürgen Zulley, MD, PhD

Max-Planck Institute of Psychiatry, Research Group Sleep and Cognition

Kraepelinstr. 2-10, 80804 Munich, Germany

Elisabeth Friess, MD, PhD

Print Print | Contact Contact

created by Pawel