Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i NeurologiiDiagnozowanie zaburzeń snu w ramach krótkoterminowego pobytu w oddziale psychiatrycznym

Od pierwszego sierpnia 2012 r. Ośrodek Medycyny Snu rozpoczął diagnozowanie zaburzeń snu w ramach krótkoterminowego (7-14 dni) pobytu w oddziale psychiatrycznym. Preferowanym miejscem wykonania oceny snu jest Oddział Dzienny III Kliniki Psychiatrycznej, co umożliwia ocenę snu w warunkacj domowych lub dla osób spoza Warszawy w warunkach pozaszpitalnych. W szczególnych sytuacjach możliwe jest przyjęcie do oddziału całodobowego - Oddziału F6 III Kliniki Psychiatrycznej. Ocena snu wykonywana jest wówczas w warunkach sali wieloosobowej.

W trakcie hospitalizacji zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zaburzeń snu, przeprowadzana jest ocena jakości snu, senności w ciągu dnia oraz stanu psychicznego przy pomocy skal klinicznych. Wykonywane są ponadto badania aktygraficzne. Pobyt w szpitalu ma na celu również ustalenie leczenia.

W celu uzgodnienia przyjęcia do oddziału należy kontaktować się z Dr Darią Smułek lub Prof. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 10:00-12:00, tel. 022/4582-733.

 

Warunkiem przyjęcia do szpitala jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz skierowania do Oddziału psychiatrycznego dziennego lub Szpitala psychiatrycznego oddziału psychiatrycznego ogólnego wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza, który ma zawartą umowę na wykonywanie świadczeń z NFZ.

 

Powrót