Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i NeurologiiDiagnozowanie zaburzeń snu w ramach krótkoterminowego pobytu w oddziale psychiatrycznym

Od pierwszego sierpnia 2012 r. Ośrodek Medycyny Snu rozpoczął diagnozowanie zaburzeń snu w ramach krótkoterminowego pobytu w oddziale psychiatrycznym (Oddział Dzienny i Oddział F6 Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie).

W trakcie hospitalizacji zbierany jest szczegółowy wywiad odnośnie zaburzeń snu, przeprowadzana jest ocena jakości snu, senności w ciągu dnia oraz stanu psychicznego przy pomocy skal klinicznych. Wykonywane są ponadto badania aktygraficzne. Pobyt w szpitalu ma na celu również ustalenie leczenia.

W celu uzgodnienia przyjęcia do oddziału należy kontaktować się z Dr hab. n. med. Adamem Wichniakiem w dni robocze w godz. 10:00-12:00, tel. 022/4582-556.

 

Warunkiem przyjęcia do szpitala jest posiadanie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz skierowania do szpitala psychiatrycznego wydanego na właściwym druku przez lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatrę.

 

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel