Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Aktualności

Kurs Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności - akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem - 6-7 kwietnia 2024 r.

2024-01-17

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA, termin kolejnego kursu w II połowie 2024 zostanie ogłoszony w maju

Kurs Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem

 

Termin: 6-7 kwietnia 2024

 

Tematyka kursu:

 • Metody oceny snu
 • Klasyfikacja zaburzeń snu
 • Bezsenność – epidemiologia, patofizjologia, diagnoza
 • Bezsenność w zaburzeniach psychicznych
 • Bezsenność
 • Behawioralny model powstawania  bezsenności (model Spielman’a)
 • Techniki behawioralne w leczeniu bezsenności
  • praca z dziennikami snu
  • metoda ograniczenia pór snu
 • Trening relaksacyjny
 • Aktualne standardy leczenia bezsenności, miejsce farmako- i psychoterapii
 • Farmakoterapia bezsenności, wpływ leków na sen
 • Zasady higieny snu
 • Poznawcze modele powstawania bezsenności
 • Terapia poznawcza bezsenności
  • wydobywanie i przeformułowywanie dysfunkcjonalnych przekonań związanych z bezsennością
  • techniki pracy nad nadmierną kontrolą umysłową w bezsenności (lękiem przed myślami, tłumieniem myśli)
 • Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności krok po kroku – studia przypadków
 • Możliwości wdrażania CBT-I; CBT-I w Polsce – dyskusja

 

Kurs zakończony jest egzaminem pisemnym w formie testowej. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia na poziomie zaawansowanym, którego program akredytowany jest przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem.

 

Wykładowcy:

Lekarze i psycholodzy:

Eksperci Medycyny Snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

Pracownicy Ośrodka Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

www.medycynasnu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii

www.ipin.edu.pl

Narodowa Fundacja Snu

www.nfs.org.pl

 

Kierownik Kursu:

Joanna Salbert (e-mail: jsalbert@ipin.edu.pl)

 

Miejsce: UW CZP ul. Goplańska 35a, 02-956 Warszawa

 

Koszt kursu:

1200 zł

1100 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (prosimy o opłacenie składek)

Obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Materiały szkoleniowe
 • Kawa, herbata, drobne przekąski, lunch

Zapisy:

Prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na na adres mskrzynska@ipin.edu.pl .Osoby zakwalifikowane na kurs (decyduje kolejność zgłoszeń) zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną. W mailu poinformujemy również o sposobach dokonania płatności.

Rezygnacja z udziału w kursie możliwa jest w terminie 14 dni od przesłania zgłoszenia (Prawo do odstąpienia od umowy). W takim przypadku opłata za kurs zostanie zwrócona.

Program Kursu

 

Zalecana literatura:

Avidan AY, Zee PC., red. wyd. pol. Wichniak A. Podręcznik medycyny snu. Wydawnictwo Medipage. Warszawa 2007.

Baglioni C, Altena E, Bjorvatn B i wsp. The European Academy for Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia: An initiative of the European Insomnia Network to promote implementation and dissemination of treatment.  J Sleep Res. 2019; doi: 10.1111/jsr.12967.

Espie CA, Broomfield NM, MacMahon KM, Macphee LM, Taylor LM. The attentionintention-effort pathway in the development of psychophysiologic insomnia: a theoretical review. Sleep Med Rev 2006; 10: 215-245.

Fornal-Pawłowska M, Szelenberger W. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bezsenności przewlekłej. Psychiatr Pol 2013; 47(2); 269-79.

Fornal-Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności. Psychiatr Pol 2011; 45(2): 211-21.

Fornal-Pawlowska M, Skalski M, Szelenberger W. Badanie predyspozycji do bezsenności za pomocą skali FIRST. Sen 2007; 2: 104-109.

Harvey AG. A cognitive model of insomnia. Behav Res Ther 2002; 40: 869-993.

Morin CM, Espie CA. Insomnia. A clinical guide to assessment and treatment. Springer. 2004.

Perlis ML, Jungquist C, Smith MT, Posner D. Cognitive Behavioral Treatment of Insomnia. A Session-by-Session Guide.  Springer New York 2005.

Perlis ML, Posner D, Riemann D, Bastien CH, Teel J, Thase M. Insomnia. Lancet. 2022;400(10357):1047-1060.

Riemann D, Baglioni C, Bassetti C i wsp. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017;26(6): 675-700.

Riemann D, Espie CA, Altena E, Arnardottir ES, Baglioni C, Bassetti CLA, Bastien C, Berzina N, Bjorvatn B, Dikeos D, Dolenc Groselj L, Ellis JG, Garcia-Borreguero D, Geoffroy PA, Gjerstad M, Gonçalves M, Hertenstein E, Hoedlmoser K, Hion T, Holzinger B, Janku K, Jansson-Fröjmark M, Järnefelt H, Jernelöv S, Jennum PJ, Khachatryan S, Krone L, Kyle SD, Lancee J, Leger D, Lupusor A, Marques DR, Nissen C, Palagini L, Paunio T, Perogamvros L, Pevernagie D, Schabus M, Shochat T, Szentkiralyi A, Van Someren E, van Straten A, Wichniak A, Verbraecken J, Spiegelhalder K. The European Insomnia Guideline: An update on the diagnosis and treatment of insomnia 2023. J Sleep Res. 2023;32(6):e14035.

Riemann D, Benz F, Dressle RJ, Espie CA, Johann AF, Blanken TF, Leerssen J, Wassing R, Henry AL, Kyle SD, Spiegelhalder K, Van Someren EJW. Insomnia disorder: State of the science and challenges for the future. J Sleep Res. 2022;31(4):e13604.

Skalski M. Zaburzenia snu w codziennej praktyce. Wydawnictwo Medical Tribune Polska. Warszawa 2012.

Szelenberger W. 2006. Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Sen, 2006;6: (Suppl. A) 1-10.

Walacik-Ufnal E , Fornal-Pawłowska M. Pokonaj bezsenność w 6 krokach z terapią poznawczo-behawioralną. Wydawnictwo Poligraf. 2020.

Walacik-Ufnal E. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu bezsenności. Psychiatria 2015;12(2 2): 90–98.

Wichniak A, Jarema M. Podstawy rozpoznawania i leczenia wybranych zaburzeń snu - Biblioteka Czasopisma Psychiatria. Wydawnictwo Via Medica. Gdańsk 2018.

Wichniak A, Bieńkowski P, Dąbrowski R, Mastalerz-Migas A, Rymaszewska J. Leczenie bezsenności osób w starszym wieku. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Psychiatr Pol. 2023;57(3):495-516.

Światowy dzień świadomości na temat benzodiazepin

2023-07-09

11 lipca świat zjednoczy się, aby obchodzić Światowy dzień świadomości na temat benzodiazepin. Wydarzenie to ma na celu podniesienie świadomości na temat stosowania tabletek nasennych.

 

Projekt BE-SAFE angażuje się w działania mające na celu ograniczenie stosowania benzodiazepin i leków nasennych u osób starszych. Jest on  finansowany ze środków europejskich, wykorzystuje podejście oparte na wiedzy w celu ograniczenia stosowania leków nasennych u osób starszych, poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki nad pacjentem.

 

Pracownicy systemu ochrony zdrowia przepisują benzodiazepiny i środki nasenne, ponieważ ich krótkotrwałe użycie szybko przynosi ulgę pacjentom cierpiącym na problemy ze snem. Długotrwałe stosowanie tych leków jest jednak powiązane z licznymi zagrożeniami, takimi jak: uzależnienie od leków nasennych, upadki i zaburzenia funkcji poznawczych. W Europie duży odsetek osób starszych stosuje benzodiazepiny w leczeniu zaburzeń snu. Pierwsze wyniki BE-SAFE, oparte na przeglądzie istniejącej literatury, badaniach kwestionariuszowych oraz wywiadach z pacjentami, lekarzami i pracownikami systemu ochrony zdrowia, potwierdzają konieczność pomocy pracownikom ochrony zdrowia i pacjentom w odstawianiu tych leków.

 

Z tych powodów projekt BE-SAFE włącza się w obchody Światowego dnia świadomości na temat benzodiazepin.

 

„Depreskrypcja benzodiazepin to złożony proces, który wymaga wielowymiarowego podejścia” – mówi rzecznik projektu Prof. Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ekspert związany z projektem BE-SAFE. „Dzięki naszym badaniom i wspólnym wysiłkom dążymy do dostarczenia zarówno pracownikom ochrony zdrowia, jak i pacjentom niezbędnych narzędzi i zasobów, aby wspierać osoby starsze w bezpiecznym odchodzeniu od benzodiazepin i środków nasennych. Poprzez podnoszenie świadomości i wspieranie podejścia opartego na współpracy między pacjentami i lekarzami, możemy poprawić ogólny stan zdrowia i jakość życia osób starszych”.

 

W ramach Światowego dnia świadomości na temat benzodiazepin konsorcjum BE-SAFE apeluje do pracowników ochrony zdrowia, decydentów w obszarze zdrowia i opinii publicznej o zaangażowanie się w otwarty dialog, promowanie edukacji i świadomości oraz opowiadanie się za bezpieczniejszymi i bardziej skoncentrowanymi na pacjencie podejściami do rozwiązywania problemów ze snem wśród osób starszych.  Takimi jak np. terapia-poznawczo behawioralna bezsenności - CBT-I.

 

BE-SAFE będzie pracować nad stworzeniem jak najlepszych warunków do połączenia wszystkich interesariuszy w kolejnych latach. Będzie informować o nowych aktywnościach za pośrednictwem swojej strony internetowej i biuletynu BE-SAFE.

 

Celem projektu BE-SAFE jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów poprzez uzupełnienie luk w wiedzy i praktyce związanych z ograniczeniem stosowania leków nasennych w Europie. BE-SAFE to europejski projekt badawczy finansowany przez program Komisji Europejskiej Horizon (HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-01: Poprawa jakości opieki i bezpieczeństwa pacjentów) oraz przez Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacja (SERI). Projekt będzie trwał od 2022 do 2027 roku.

 

Przydatne linki:  www.besafe-horizon.eu

 

Osoby do kontaktu:

prof Anne Spinewine Koordynator projektu Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgia

anne.spinewine@uclouvain.be

 

Laura Fernandez Maldonado koordynator komunikacji Fundacja Salut I Envelliment, Barcelona, Hiszpania

Laura.FernandezM@uab.cat

 

Adam Wichniak, koordynator projektu w Polsce, III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

wichniak@ipin.edu.pl

 

 

Kurs terapia poznawczo-behawioralna bezsenności - zapisy na kurs zakończono, informacja o kolejnej edycji kursu zostanie podana w I kwartale 2024 roku

2023-07-08

Kurs Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem

 

Termin: zapisy na kurs zakończono, informacja o kolejnej edycji kursu zostanie podana w I kwartale 2024 roku

 

Tematyka kursu:

 • Metody oceny snu
 • Klasyfikacja zaburzeń snu
 • Bezsenność – epidemiologia, patofizjologia, diagnoza
 • Bezsenność w zaburzeniach psychicznych
 • Bezsenność
 • Behawioralny model powstawania  bezsenności (model Spielman’a)
 • Techniki behawioralne w leczeniu bezsenności
  • praca z dziennikami snu
  • metoda ograniczenia pór snu
 • Trening relaksacyjny
 • Aktualne standardy leczenia bezsenności, miejsce farmako- i psychoterapii
 • Farmakoterapia bezsenności, wpływ leków na sen
 • Zasady higieny snu
 • Poznawcze modele powstawania bezsenności
 • Terapia poznawcza bezsenności
  • wydobywanie i przeformułowywanie dysfunkcjonalnych przekonań związanych z bezsennością
  • techniki pracy nad nadmierną kontrolą umysłową w bezsenności (lękiem przed myślami, tłumieniem myśli)
 • Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności krok po kroku – studia przypadków
 • Możliwości wdrażania CBT-I; CBT-I w Polsce – dyskusja

 

Kurs zakończony jest egzaminem pisemnym w formie testowej. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia na poziomie zaawansowanym, którego program akredytowany jest przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem.

 

Wykładowcy:

Lekarze i psycholodzy:

Eksperci Medycyny Snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

Pracownicy Ośrodka Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

www.medycynasnu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii

www.ipin.edu.pl

Narodowa Fundacja Snu

www.nfs.org.pl

 

Kierownik Kursu:

Joanna Salbert (e-mail: jsalbert@ipin.edu.pl)

 

Miejsce: Duża sala seminaryjna, Centrum Kongresowe Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy Klinice Psychiatrii Sądowej, ul. Sobieskiego 9, Budynek S, II piętro

 

Koszt kursu:

1200 zł

1100 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (prosimy o opłacenie składek)

Obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Materiały szkoleniowe
 • Kawa, herbata, drobne przekąski

Zapisy:

Prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na na adres mskrzynska@ipin.edu.pl .Osoby zakwalifikowane na kurs (decyduje kolejność zgłoszeń) zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną. W mailu poinformujemy również o sposobach dokonania płatności.

Program Kursu

 

Zalecana literatura:

Avidan AY, Zee PC., red. wyd. pol. Wichniak A. Podręcznik medycyny snu. Wydawnictwo Medipage. Warszawa 2007.

Baglioni C, Altena E, Bjorvatn B i wsp. The European Academy for Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia: An initiative of the European Insomnia Network to promote implementation and dissemination of treatment.  J Sleep Res. 2019; doi: 10.1111/jsr.12967.

Espie CA, Broomfield NM, MacMahon KM, Macphee LM, Taylor LM. The attentionintention-effort pathway in the development of psychophysiologic insomnia: a theoretical review. Sleep Med Rev 2006; 10: 215-245.

Fornal-Pawłowska M, Szelenberger W. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bezsenności przewlekłej. Psychiatr Pol 2013; 47(2); 269-79.

Fornal-Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności. Psychiatr Pol 2011; 45(2): 211-21.

Fornal-Pawlowska M, Skalski M, Szelenberger W. Badanie predyspozycji do bezsenności za pomocą skali FIRST. Sen 2007; 2: 104-109.

Harvey AG. A cognitive model of insomnia. Behav Res Ther 2002; 40: 869-993.

Morin CM, Espie CA. Insomnia. A clinical guide to assessment and treatment. Springer. 2004.

Perlis ML, Jungquist C, Smith MT, Posner D. Cognitive Behavioral Treatment of Insomnia. A Session-by-Session Guide.  Springer New York 2005.

Perlis ML, Posner D, Riemann D, Bastien CH, Teel J, Thase M. Insomnia. Lancet. 2022;400(10357):1047-1060.

Riemann D, Baglioni C, Bassetti C i wsp. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017;26(6): 675-700.

Riemann D, Benz F, Dressle RJ, Espie CA, Johann AF, Blanken TF, Leerssen J, Wassing R, Henry AL, Kyle SD, Spiegelhalder K, Van Someren EJW. Insomnia disorder: State of the science and challenges for the future. J Sleep Res. 2022;31(4):e13604.

Skalski M. Zaburzenia snu w codziennej praktyce. Wydawnictwo Medical Tribune Polska. Warszawa 2012.

Szelenberger W. 2006. Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Sen, 2006;6: (Suppl. A) 1-10.

Walacik-Ufnal E , Fornal-Pawłowska M. Pokonaj bezsenność w 6 krokach z terapią poznawczo-behawioralną. Wydawnictwo Poligraf. 2020.

Walacik-Ufnal E. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu bezsenności. Psychiatria 2015;12(2 2): 90–98.

Wichniak A, Jarema M. Podstawy rozpoznawania i leczenia wybranych zaburzeń snu - Biblioteka Czasopisma Psychiatria. Wydawnictwo Via Medica. Gdańsk 2018.

Szkodliwe przyjmowanie leków nasennych przez osoby starsze

2023-04-26

Czy ma Pani/Pan 65 lub więcej lat i przyjmuje lek nasenny dłużej niż 3 miesiące i częściej niż 3 razy w tygodniu? Może to oznaczać, że przyjmuje go Pani/Pan szkodliwie.

 

Jeśli chce Pani/Pan o tym porozmawiać podczas jednorazowej porady w Ośrodku Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii, proszę skontaktować się z Prof. Adamem Wichniakiem, email: wichniak@ipin.edu.pl

 

W wiadomości email proszę podać:

 • Nazwę leku jaki Pani/Pan przyjmuje
 • Jak długo, jak często i w jakiej dawce, przyjmuje Pani/Pan ten lek
 • numer PESEL
 • Adres zamieszkania
 • Telefon kontaktowy

 

Wyznaczymy termin wizyty, aby przestawić Pani/Panu jak można poradzić sobie z problemem szkodliwego przyjmowanie leków nasennych.

 

Lista leków nasennych, które sosowane dłużej niż 4-6 tygodni mogą być szkodliwe dla osób w wieku powyżej 65 r.ż.:

Alprazolam, (Afobam ®, Alpragen®, Alprox®, Neurol®, Xanax®, Zomiren®); Bromazepam, (Bromax®, Lexotan®); Chlordiazepoksyd (Elenium®); Diazepam (Neorelium®, Relanium®, Relsed®); Estazolam (Estazolam®); Klobazam (Frisium®); Klonazepam (Clonazepamum®); Klorazepat (Cloranxen®, Tranxene®); Lorazepam (Lorabex®, Lorafen®); Lormetazepam (Noctofer®); Midazolam (Dormicum®; Nitrazepam (Nitrazepam®, Nomefren®); Oksazepam (Oxazepam®); Temazepam (Signopam®, Teseda®); Zolpidem (ApoZolpin®, Hypnogen®, Nasen®, Noxizol®, Onirex®, Polsen®, Sanval®, Stilnox®, Zolpic®, ZolpGen®, Zolsana®); Eszopiklon (Esogno®); Zopiklon (Dobroson®, Imovane®, Senzop®, Sonlax®, Zopitin®); Zaleplon (Morfeo®)

 

I Ogólnopolskie Spotkania z Narkolepsją

2023-04-25

Mamy zaszczyt zaprosić na pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce – I Ogólnopolskie Spotkania z Narkolepsją, które odbędą się 19 maja 2023 w Centrum Kliniczno – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Pomorska 251). Wydarzenie adresowane jest zarówno do specjalistów opieki zdrowotnej (panel profesjonalny) – lekarzy, psychologów, pedagogów, dietetyków i wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką zaburzeń snu, a także do pacjentów i ich bliskich (panel pacjenta). Koszt udziału w wydarzeniu to 100 zł. Rejestracja na wydarzenie – www.narkolepsja.org

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Narkolepsji 

Kurs terapia poznawczo-behawioralna bezsenności 13-14 maja 2023

2023-03-24

Kurs Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem

 

Termin: 13-14 maja 2023 r.

Tematyka kursu:

 • Metody oceny snu
 • Klasyfikacja zaburzeń snu
 • Bezsenność – epidemiologia, patofizjologia, diagnoza
 • Bezsenność w zaburzeniach psychicznych
 • Bezsenność
 • Behawioralny model powstawania  bezsenności (model Spielman’a)
 • Techniki behawioralne w leczeniu bezsenności
  • praca z dziennikami snu
  • metoda ograniczenia pór snu
 • Trening relaksacyjny
 • Aktualne standardy leczenia bezsenności, miejsce farmako- i psychoterapii
 • Farmakoterapia bezsenności, wpływ leków na sen
 • Zasady higieny snu
 • Poznawcze modele powstawania bezsenności
 • Terapia poznawcza bezsenności
  • wydobywanie i przeformułowywanie dysfunkcjonalnych przekonań związanych z bezsennością
  • techniki pracy nad nadmierną kontrolą umysłową w bezsenności (lękiem przed myślami, tłumieniem myśli)
 • Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności krok po kroku – studia przypadków
 • Możliwości wdrażania CBT-I; CBT-I w Polsce – dyskusja

 

Kurs zakończony jest egzaminem pisemnym w formie testowej. Pozytywny wynik egzaminu umożliwia otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia na poziomie zaawansowanym, którego program akredytowany jest przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem.

Wykładowcy:

Lekarze i psycholodzy:

Eksperci Medycyny Snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

Pracownicy Ośrodka Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem

www.medycynasnu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii

www.ipin.edu.pl

Narodowa Fundacja Snu

www.nfs.org.pl

 

Kierownik Kursu:

Joanna Salbert (e-mail: jsalbert@ipin.edu.pl)

 

Miejsce: Sala Konferencyjna, Ursynowsko-Wilanowskie Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa

 

Koszt kursu:

980 zł

900 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (prosimy o opłacenie składek)

Obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Materiały szkoleniowe
 • Kawa, herbata, drobne przekąski

Zapisy:

Prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na na adres mskrzynska@ipin.edu.pl .Osoby zakwalifikowane na kurs (decyduje kolejność zgłoszeń) zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną. W mailu poinformujemy również o sposobach dokonania płatności.

Program Kursu

Zalecana literatura:

Avidan AY, Zee PC., red. wyd. pol. Wichniak A. Podręcznik medycyny snu. Wydawnictwo Medipage. Warszawa 2007.

Baglioni C, Altena E, Bjorvatn B i wsp. The European Academy for Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia: An initiative of the European Insomnia Network to promote implementation and dissemination of treatment.  J Sleep Res. 2019; doi: 10.1111/jsr.12967.

Espie CA, Broomfield NM, MacMahon KM, Macphee LM, Taylor LM. The attentionintention-effort pathway in the development of psychophysiologic insomnia: a theoretical review. Sleep Med Rev 2006; 10: 215-245.

Fornal-Pawłowska M, Szelenberger W. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bezsenności przewlekłej. Psychiatr Pol 2013; 47(2); 269-79.

Fornal-Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności. Psychiatr Pol 2011; 45(2): 211-21.

Fornal-Pawlowska M, Skalski M, Szelenberger W. Badanie predyspozycji do bezsenności za pomocą skali FIRST. Sen 2007; 2: 104-109.

Harvey AG. A cognitive model of insomnia. Behav Res Ther 2002; 40: 869-993.

Morin CM, Espie CA. Insomnia. A clinical guide to assessment and treatment. Springer. 2004.

Perlis ML, Jungquist C, Smith MT, Posner D. Cognitive Behavioral Treatment of Insomnia. A Session-by-Session Guide.  Springer New York 2005.

Perlis ML, Posner D, Riemann D, Bastien CH, Teel J, Thase M. Insomnia. Lancet. 2022;400(10357):1047-1060.

Riemann D, Baglioni C, Bassetti C i wsp. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017;26(6): 675-700.

Riemann D, Benz F, Dressle RJ, Espie CA, Johann AF, Blanken TF, Leerssen J, Wassing R, Henry AL, Kyle SD, Spiegelhalder K, Van Someren EJW. Insomnia disorder: State of the science and challenges for the future. J Sleep Res. 2022;31(4):e13604.

Skalski M. Zaburzenia snu w codziennej praktyce. Wydawnictwo Medical Tribune Polska. Warszawa 2012.

Szelenberger W. 2006. Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Sen, 2006;6: (Suppl. A) 1-10.

Walacik-Ufnal E , Fornal-Pawłowska M. Pokonaj bezsenność w 6 krokach z terapią poznawczo-behawioralną. Wydawnictwo Poligraf. 2020.

Walacik-Ufnal E. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu bezsenności. Psychiatria 2015;12(2 2): 90–98.

Wichniak A, Jarema M. Podstawy rozpoznawania i leczenia wybranych zaburzeń snu - Biblioteka Czasopisma Psychiatria. Wydawnictwo Via Medica. Gdańsk 2018.

Nowa oferta terapeutyczna leczenia bezsenności

2023-01-17

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowymi możliwościami współpracy między jednostkami Instytutu Psychiatrii i Neurologii, oferta terapeutyczna leczenia bezsenności w ramach Poradni Zaburzeń Snu została rozszerzona. Terapia bezsenności realizowana będzie w ramach dwutygodniowych pobytów stacjonarnych na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN. Zajęcia terapeutyczne odbywać się będę w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00.

Kwalifikacja i przygotowanie do pobytu przeprowadzone będą w czasie dwóch konsultacji psychologicznych. Po zakończeniu pobytu na oddziale planowane są trzy ambulatoryjne wizyty kontrolne, w czasie których monitorowane będą postępy uzyskane w czasie terapii.

Program terapii oparty jest o poznawczo- behawioralny protokół leczenia bezsenności, o  udowodnionej skuteczności. W czasie terapii wprowadzane są podstawowe interwencje behawioralne w leczeniu bezsenności - technika ograniczenia pór snu i kontrola bodźców. Wykorzystywany jest model poznawczy i wybrane techniki poznawcze, pozwalające na radzenie sobie z nawykowymi myślami, utrwalającymi bezsenność. Podstawowe interwencje terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu bezsenności wzbogacane są o dodatkowe umiejętności pozwalające na świadome obniżanie napięcia, tworzenie regularnego rytmu aktywności i odpoczynku, budowanie potrzeby snu. Uczestnicy programu poznają zasady higieny snu, różnorodne techniki relaksacyjne, metody skutecznego planowania zrównoważonej aktywności.

               Udział w programie

Kwalifikacja do programu przeprowadzana jest w ramach dwóch konsultacji psychologicznych realizowanych przez psychologa Poradni Zaburzeń Snu.

Przyjęcie na konsultację odbywa się na podstawie skierowania do psychologa, wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatrę.

Terminy konsultacji psychologicznych wyznaczane są drogą mailową.

Osoby zainteresowane udziałem w programie uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail  sen@ipin.edu.pl.

Grupowe programy terapeutyczne leczenia bezsenności realizowane są co około 2-3 miesiące

 

Oferta terapeutyczna -podstawowe informacje:

Terapia bezsenności realizowana będzie w ramach dwutygodniowych pobytów stacjonarnych na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN.

Zajęcia terapeutyczne odbywać się będę w dni powszednie w godzinach 9.00-13.00.

Program terapii oparty jest o poznawczo- behawioralny protokół leczenia bezsenności, o  udowodnionej skuteczności.

Kwalifikacja do programu przeprowadzana jest w ramach dwóch konsultacji psychologicznych realizowanych przez psychologa Poradni Zaburzeń Snu.

Przyjęcie na konsultację odbywa się na podstawie skierowania do psychologa, wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza psychiatrę.

Terminy konsultacji psychologicznych wyznaczane są drogą mailową. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail : sen@ipin.edu.pl.

Polskie Stowarzyszenie Narkolepsji

2022-11-17

W dniu 28.07.2022r. swoją działalność rozpoczęło Polskie Stowarzyszenie Narkolepsji. Celem Stowarzyszenia jest integracja oraz wsparcie osób chorujących na narkolepsję oraz ich rodzin, a także propagowanie wiedzy naukowej na temat snu - w szczególności w obszarze narkolepsji. 
 
Dane Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Narkolepsji
Ul. Jana III Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
REGON: 522684307
NIP: 5213978270
 
Prezes lek. Agnieszka Pukaluk-Lewinska - tel. 537-358-537
Wiceprezes mgr Igor Burdalski - tel. 667-229-896
e-mail: narkolepsjapolska@gmail.com
 
Zachęcamy pacjentów, ich rodziny oraz specjalistów praktyków i naukowców zainteresowanych narkolepsją do kontaktu i współpracy.

Akredytacja kursu "Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności" przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem

2022-09-24

Kurs "Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności" organizowany przez  Polskie Towarzystwo Badań nad Snem i Ośrodek Medycyny Snu Instytytu Psychiatrii i Neurologii został akredytowany przez Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem. List akredytacyjny zamieszamy poniżej:

The Committee has agreed to the endorsement of your course titled “Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia (Foundation/Advanced Level)” submitted on 05.09.2022.
Endorsed courses will be included in an online list once the Academy’s webpage is established on the ESRS website.
This letter permits you to use the statement 'Endorsed by the ESRS' on your course materials. You may also use the ESRS logo on your communications.

With Kind Regards,
The Steering Committee of the CBT-I Academy

Kurs Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności 14-15 października 2022

2022-09-03

Kurs Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności

Termin: 14-15 październik 2022

Tematyka kursu:

 • Metody oceny snu
 • Klasyfikacja zaburzeń snu
 • Bezsenność – epidemiologia, patofizjologia, diagnoza
 • Bezsenność w zaburzeniach psychicznych
 • Bezsenność
 • Behawioralny model powstawania  bezsenności (model Spielman’a)
 • Techniki behawioralne w leczeniu bezsenności
  • praca z dziennikami snu
  • metoda ograniczenia pór snu
 • Trening relaksacyjny
 • Aktualne standardy leczenia bezsenności, miejsce farmako- i psychoterapii
 • Farmakoterapia bezsenności, wpływ leków na sen
 • Zasady higieny snu
 • Poznawcze modele powstawania bezsenności
 • Terapia poznawcza bezsenności
  • wydobywanie i przeformułowywanie dysfunkcjonalnych przekonań związanych z bezsennością
  • techniki pracy nad nadmierną kontrolą umysłową w bezsenności (lękiem przed myślami, tłumieniem myśli)
 • Terapia poznawczo-behawioralna bezsenności krok po kroku – studia przypadków
 • Możliwości wdrażania CBT-I; CBT-I w Polsce - dyskusja

 

Wykładowcy:

Lekarze i psycholodzy:

Eksperci Medycyny Snu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

Pracownicy Ośrodka Medycyny Snu, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Badań nad Snem www.medycynasnu.pl

Instytut Psychiatrii i Neurologii www.ipin.edu.pl

Narodowa Fundacja Snu www.nfs.org.pl

 

 

Kierownik Kursu:

Prof. dr hab. Adam Wichniak (e-mail: wichniak@ipin.edu.pl)

 

Miejsce: Duża sala seminaryjna, Centrum Kongresowe Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy Klinice Psychiatrii Sądowej, ul. Sobieskiego 9, Budynek S, II piętro

(Uwaga: parking na terenie szpitala jest płatny)

 

Koszt kursu:

980 zł

900 zł – dla członków Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (prosimy o opłacenie składek)

Obejmuje:

 • Uczestnictwo w kursie
 • Materiały szkoleniowe
 • Kawa, herbata, drobne przekąski

 

Zapisy:

Prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej pocztą elektroniczną na adres nfs (at) nfs.org.pl – w adresie znak (at) proszę zastąpić znakiem @. Osoby zakwalifikowane na kurs (decyduje kolejność zgłoszeń) zostaną o tym powiadomione pocztą elektroniczną. W mailu poinformujemy również o sposobach dokonania płatności.

Program Kursu

 

 

Zalecana literatura:

Avidan AY, Zee PC., red. wyd. pol. Wichniak A. Podręcznik medycyny snu. Wydawnictwo Medipage. Warszawa 2007.

Baglioni C, Altena E, Bjorvatn B i wsp. The European Academy for Cognitive Behavioural Therapy for Insomnia: An initiative of the European Insomnia Network to promote implementation and dissemination of treatment.  J Sleep Res. 2019; doi: 10.1111/jsr.12967.

Espie CA, Broomfield NM, MacMahon KM, Macphee LM, Taylor LM. The attentionintention-effort pathway in the development of psychophysiologic insomnia: a theoretical review. Sleep Med Rev 2006; 10: 215-245.

Fornal-Pawłowska M, Szelenberger W. Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bezsenności przewlekłej. Psychiatr Pol 2013; 47(2); 269-79.

Fornal-Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności. Psychiatr Pol 2011; 45(2): 211-21.

Fornal-Pawlowska M, Skalski M, Szelenberger W. Badanie predyspozycji do bezsenności za pomocą skali FIRST. Sen 2007; 2: 104-109.

Harvey AG. A cognitive model of insomnia. Behav Res Ther 2002; 40: 869-993.

Morin CM, Espie CA. Insomnia. A clinical guide to assessment and treatment. Springer. 2004.

Perlis ML, Jungquist C, Smith MT, Posner D. Cognitive Behavioral Treatment of Insomnia. A Session-by-Session Guide.  Springer New York 2005.

Riemann D, Baglioni C, Bassetti C i wsp. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia. J Sleep Res. 2017;26(6): 675-700.

Skalski M. Zaburzenia snu w codziennej praktyce. Wydawnictwo Medical Tribune Polska. Warszawa 2012.

Szelenberger W. 2006. Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem. Sen, 2006;6: (Suppl. A) 1-10.

Walacik-Ufnal E , Fornal-Pawłowska M. Pokonaj bezsenność w 6 krokach z terapią poznawczo-behawioralną. Wydawnictwo Poligraf. 2020.

Walacik-Ufnal E. Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu bezsenności. Psychiatria 2015;12(2 2): 90–98.

Wichniak A, Jarema M. Podstawy rozpoznawania i leczenia wybranych zaburzeń snu - Biblioteka Czasopisma Psychiatria. Wydawnictwo Via Medica. Gdańsk 2018.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel