Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Nadmierna senność (Excessive Daytime Somnolence - EDS)

Oznacza subiektywnie odczuwane lub obiektywnie zmierzone trudności w utrzymywaniu stanu czuwania. Nadmierna senność objawia się zwiększoną tendencją do zasypiania w niepożądanych miejscach lub w niewłaściwym czasie. Ocenę subiektywnego odczuwania senności wykonuje się przy użyciu Skali senności Epworth, Stanfordzkiej Skali Senności i Skali Senności Karolińska. Obiektywne metody pomiaru senności obejmują: test wielokrotnej latencji snu (MSLT), test utrzymania czuwania (MWT), testy psychomotoryczne wykonywane na stanowiskach komputerowych, badania pupilometryczne (badanie zmienności w czasie średnicy źrenic).

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel