Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Zaburzenia oddychania podczas snu

Występują u około 2-4% osób w populacji ogólnej. Dotyczą szczególnie otyłych mężczyzn po 40 r.ż. Zaburzenia oddychania podczas snu powodowane są najczęściej zwężeniem lub całkowitym zamknięciem światła górnych dróg oddechowych podczas snu. Najłagodniejszą postacią zaburzeń oddychania podczas snu jest chrapanie obturacyjne. W zespole obturacyjnego bezdechu sennego w czasie snu występują kilkunasto a nawet kilkudziesięciosekundowe przerwy w oddychaniu, nazywane bezdechami. Prowadzą one do spadków saturacji krwi (wysycenie krwi tlenem), zaburzeń rytmu serca, skoków ciśnienia tętniczego, niedotlenienia układu nerwowego. Dochodzi również do fragmentacji snu i zwiększonej senności w trakcie dnia. Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu należy różnicować z ośrodkowymi zaburzeniami oddychania podczas snu, zespołem hipowentylacji nocnej i zespołami nakładania (współistnienie zaburzeń oddychania podczas snu oraz chorób płuc). Diagnostykę taką prowadzą oddziały pulmonologiczne.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel