Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Czy narkolepsja jest chorobą psychiczną?

Narkolepsja jest chorobą neurologiczną. Ostatnie badania pozwoliły poznać przyczynę leżącą u podłoża choroby. Jest nią brak neuroprzekaźnika, który w warunkach normalnych występuje w strukturze mózgu, zwanej podwzgórzem i odpowiedzialnej za wytwarzanie hipokretyny - białka istotnego w regulowaniu rytmu okołodobowego (białko to często jest nazywane również jako oreksyna). Problemy natury psychicznej mogą oczywiście wystąpić w przebiegu choroby i wynikać z braku jej zrozumienia lub trudności z radzeniem sobie z chorobą. Trudne do zrozumienia przez chorego lub jego otoczenie jest to, że nad sennością i atakami snu nie można zapanować. Brak akceptacji tego faktu poważnie wpływa na poczucie własnej wartości pacjenta lub jego relacje z innymi ludźmi. Poradnictwo medyczne dla osób chorych na narkolepsję i ich rodzin może złagodzić problemy psychologiczne. Edukacyjne programy społeczne, prowadzone zwłaszcza w szkołach, wśród personelu służby zdrowia i personelu zajmującego się pozyskiwaniem pracowników może zmniejszyć lub przeciwdziałać pojawianiu się wielu innych problemów.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel