Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Narkolepsja - najczęściej zadawane pytania

Pytania i odpowiedzi są oparte na materiałach zamieszczonych na stronie internetowej Sieci Wsparcia dla Pacjentów z Narkolepsją - www.narcolepsynetwork.org

Co to jest narkolepsja?

Narkolepsja jest zaburzeniem snu o podłożu neurologicznym, charakteryzującym się nadmierną sennością w ciągu dnia. Może rozpocząć się w każdym wieku i trwać przez całe życie. Zazwyczaj pierwsze objawy są zauważalne już u nastolatków i młodych dorosłych, ale mogą pojawić się również w późniejszych latach życia. Wydaje się, że predyspozycja do zachorowania jest dziedziczna. Uważa się, że...

więcej

Jakimi objawami charakteryzuje się narkolepsja?

Cztery najbardziej charakterystyczne objawy występujące w narkolepsji to:

  • nadmierna senność w ciągu dnia, która może objawiać się atakami snu w ciągu dnia, występującymi często niespodziewanie (dla wielu osób ataki snu są nie do przezwyciężenia); może występować również jako utrzymująca się senność przez dłuższy czas lub jako "mikrosen", polegający na bardzo...

więcej

Czy istnieją inne, mniej charakterystyczne objawy narkolepsji?

W narkolepsji mogą występować ponadto inne dodatkowe objawy:

  • zachowanie automatyczne - wykonywanie rutynowej czynności w sposób nieświadomy, z następującą niepamięcią wykonania tej czynności
  • przerywany sen nocny, w którym występują liczne wybudzenia.

Inne zaburzenia mogą wynikać z objawów podstawowych, występować jako działania uboczne...

więcej

Jak powstają objawy narkolepsji?

Narkolepsja wiąże się ściśle ze snem REM (rapid eye movement sleep, sen z szybkimi ruchami gałek ocznych), to znaczy częścią snu, w którym występują marzenia senne. Jako zabezpieczenie przed "odgrywaniem snów", w czasie tego stadium snu mięśnie ulegają zwiotczeniu, są jakby "sparaliżowane". U osoby zdrowej sen nocny rozpoczyna się stadiami snu non-REM i dopiero po około 90 minutach...

więcej

Czy narkolepsja jest chorobą psychiczną?

Narkolepsja jest chorobą neurologiczną. Ostatnie badania pozwoliły poznać przyczynę leżącą u podłoża choroby. Jest nią brak neuroprzekaźnika, który w warunkach normalnych występuje w strukturze mózgu, zwanej podwzgórzem i odpowiedzialnej za wytwarzanie hipokretyny - białka istotnego w regulowaniu rytmu okołodobowego (białko to często jest nazywane również jako oreksyna). Problemy...

więcej

Czy narkolepsja wpływa na proces uczenia się?

Pomimo, że narkolepsja nie ma bezpośredniego wpływu na inteligencję, to objawy choroby mogą zakłócać uczenie się i edukację. Nauka, koncentracja uwagi, pamięć i długość utrzymania uwagi mogą być okresowo znacznie zaburzone przez senność. Dzieci z podejrzeniem narkolepsji powinny być możliwie szybko diagnozowane w tym kierunku, aby uniknąć u nich obniżonej samooceny i zmienić niekorzystne...

więcej

Czy katapleksja jest niebezpieczna?

Łagodna katapleksja może czasami powodować zakłopotanie, ale nie jest niebezpieczna. Pacjenci często sami wiedzą jak podtrzymać opadającą głowę lub osłabione ręce w taki sposób, że atak katapleksji jest niewidoczny dla otoczenia. Z drugiej strony, katapleksja o ciężkim nasileniu, podczas której dochodzi do całkowitego upadku, może okazać się niebezpieczna. Osoby z otoczenia chorego...

więcej

W jaki sposób rozpoznaje się narkolepsję?

Nadmierna senność w ciągu dnia jest często pierwszym pojawiającym objawem choroby i dla niektórych chorych, JEDYNYM objawem narkolepsji. Nadmierna senność może jednak być objawem wielu innych chorób. Katapleksja natomiast występuje prawie wyłącznie w narkolepsji. Współistnienie obu tych objawów pozwala postawić rozpoznanie kliniczne narkolepsji z bardzo dużym prawdopodobieństwem....

więcej

Jakie są metody leczenia narkolepsji?

Celem leczenia jest wydłużenie czasu utrzymania stanu czuwania w ciągu dnia i zmniejszenie częstości napadów kataplektycznych. Dotychczas najczęściej w leczeniu nadmiernej senności stosowano leki stymulujące ośrodkowy układ nerwowy. W 1999 r. zatwierdzono do leczenia nadmiernej senności modafinil (Vigil, Provigil) jako pierwszy nieamfetaminowy lek promujący czuwanie (w Polsce lek jest...

więcej

Jakie badania naukowe na temat narkolepsji są prowadzone obecnie?

Naukowcy zajmujący się medycyną snu prowadzą obecnie badania nad mechanizmami genetycznymi, neuroprzekaźnikowymi oraz autoimmunologicznymi w narkolepsji. Uważa się ponadto, że pewne czynniki mogą mieć wpływ na to, że osoba z predyspozycją genetyczną rozwinie objawy narkolepsji. Do czynników tych zalicza się m.in.: zakażenia wirusowe lub bakteryjne, nagłe zmiany rytmu sen-czuwanie,...

więcej

Jakie są najczęstsze problemy długoterminowe związane z narkolepsją?

Narkolepsja może powodować wiele daleko idących konsekwencji. Ataki snu i katapleksja występujące w miejscach publicznych są bardzo krępujące dla chorego i mogą powodować poważne problemy społeczne i ekonomiczne. Katapleksja może zakłócać aktywność fizyczną, a unikanie sytuacji emocjonalnych prowadzi do wycofania z kontaktów międzyludzkich. Niezdolność do pracy oraz prowadzenia pojazdów...

więcej

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel