Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

W jaki sposób rozpoznaje się narkolepsję?

Nadmierna senność w ciągu dnia jest często pierwszym pojawiającym objawem choroby i dla niektórych chorych, JEDYNYM objawem narkolepsji. Nadmierna senność może jednak być objawem wielu innych chorób. Katapleksja natomiast występuje prawie wyłącznie w narkolepsji. Współistnienie obu tych objawów pozwala postawić rozpoznanie kliniczne narkolepsji z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Obecność katapleksji nie jest jednak koniecznie wymagana dla postawienia tego rozpoznania.

W większości przypadków wskazane jest wykonanie badań w celu potwierdzenia rozpoznania i ustalenia dalszego leczenia. Typowa procedura diagnostyczna obejmuje wykonanie całonocnego badania polisomnograficznego (PSG) w specjalistycznej pracowni badań snu w celu obiektywizacji występowania senności i ewentualnego ustalenia innych przyczyn powodujących nadmierną senność w ciągu dnia. Następnego dnia po badaniu polisomnograficznym wykonuje się badanie wielokrotnej latencji snu (Multiple Sleep Latency Test, MSLT), w którym ocenia się jak szybko pacjent zasypia i jak szybko pojawia się sen REM. MSLT jest powszechnie stosowanym badaniem w diagnostyce narkolepsji.

Ponadto można wykonać badanie krwi, w którym oznacza się określone antygeny układu immunologicznego często występujące u osób z narkolepsją. Wynik dodatni sugeruje, ale nie potwierdza narkolepsji. Zarówno to badanie jak również oznaczenie poziomu hipokretyny (oreksyny) w płynie mózgowo-rdzeniowym można wykonać w przypadkach budzących wątpliwości diagnostyczne.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel