Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Czy katapleksja jest niebezpieczna?

Łagodna katapleksja może czasami powodować zakłopotanie, ale nie jest niebezpieczna. Pacjenci często sami wiedzą jak podtrzymać opadającą głowę lub osłabione ręce w taki sposób, że atak katapleksji jest niewidoczny dla otoczenia. Z drugiej strony, katapleksja o ciężkim nasileniu, podczas której dochodzi do całkowitego upadku, może okazać się niebezpieczna. Osoby z otoczenia chorego powinny być poinformowane, czego mogą się spodziewać i jak powinny się w takiej sytuacji zachować. Przede wszystkim należy zadbać o bezpieczeństwo i wygodę osoby chorej natychmiast po upadku, zmienić ułożenie ciała, jeśli upadła ona w nienaturalnej lub niewygodnej pozycji i pozwolić na spokojny powrót siły mięśniowej. Katapleksja może wystąpić jednak w niebezpiecznych sytuacjach (np. na schodach) lub tak nagle, że chory nie ma możliwości bezpiecznego upadku, a osoby z jego otoczenia dość czasu, aby zabezpieczyć chorego przed ciężkim urazem ciała. Opisywano nawet pojedyncze przypadki katapleksji kończące się śmiercią. Z tych powodów osoby, u których katapleksja nie jest odpowiednio kontrolowana powinny unikać sytuacji potencjalnie zagrażających ich życiu.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel