Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Czy narkolepsja wpływa na proces uczenia się?

Pomimo, że narkolepsja nie ma bezpośredniego wpływu na inteligencję, to objawy choroby mogą zakłócać uczenie się i edukację. Nauka, koncentracja uwagi, pamięć i długość utrzymania uwagi mogą być okresowo znacznie zaburzone przez senność. Dzieci z podejrzeniem narkolepsji powinny być możliwie szybko diagnozowane w tym kierunku, aby uniknąć u nich obniżonej samooceny i zmienić niekorzystne nawyki, co do sposobu uczenia się. Warto aby w tych zmianach uczestniczył personel szkoły.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel