Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Sprawdź czy jesteś nadmiernie senny. Wypełnij Epworth Sleepiness Scale

Proszę określić, jak duże było w ostatnim czasie prawdopodobieństwo zaśnięcia w wymienionych poniżej sytuacjach, w odróżnieniu od uczucia ogólnego zmęczenia. Jeśli Pan/i nie wykonywał/a tych czynności w ostatnim czasie, proszę je sobie wyobrazić i określić, jak wpłynęłyby one na Pana/ią. Proszę posłużyć się poniższą skalą od 0 do 3 i wybrać cyfrę najbardziej pasującą do każdej sytuacji:

0 = zerowe prawdopodobieństwo zaśnięcia

1 = małe prawdopodobieństwo zaśnięcia

2 = średnie prawdopodobieństwo zaśnięcia

3 = duże prawdopodobieństwo zaśnięcia

SytuacjaProszę wybrać właściwą odpowiedź
Siedzenie i czytanie
Oglądanie telewizji
Bierne siedzenie w miejscach publicznych (np. w teatrze, na zebraniu)
Jako pasażer w samochodzie, jadąc przez godzinę bez odpoczynku
Leżenie i odpoczywanie po południu, jeśli okoliczności na to pozwalają
W czasie rozmowy, siedząc
Spokojne siedzenie po obiedzie bez alkoholu
W samochodzie, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym świetle

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel