Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Skala Senności Epworth (Epworth Sleepiness Scale - ESS)

Jest jedną z najczęściej stosowanych skal w medycynie snu. Jest ona rutynowo stosowana w badaniach przesiewowych oraz prowadzeniu leczenia u osób z nadmierną sennością. Jest to skala oceny własnej. Osoba badana jest proszona o ocenienie, w skali 0-3, prawdopodobieństwa zaśnięcia przez nią w ośmiu typowych sytuacjach z życia codziennego. Skala uwzględnia przy tym zarówno sytuacje bierne, promujące sen, jak np. Leżenie i odpoczywanie po południu, jeśli okoliczności na to pozwalająjak również sytuacje aktywne, nie sprzyjające zasypianiu, jak np. W czasie rozmowy, siedząc. Z tego powodu stosując skalę ESS można łatwo wstępnie różnicować pomiędzy prawidłową, a zwiększoną sennością. Liczba punktów poniżej 10 świadczy o braku nadmiernej senności, liczba punktów powyżej 14 świadczy o senności patologicznej, która powinna być oceniona przez lekarza. Sprawdź czy jesteś senny wypełnij Skale senności Epworth.

Powrót

Drukuj Drukuj | Kontakt Kontakt

created by Pawel